موادتشکیل دهنده متمایز در پوشش الکترود بکار گرفته می شود که در هنگام ساخت الکترود پس از انتخاب مواد پوشش آنان را مخلوط کرده و دارای بیش تر نمودن مواد چسبنده (چسب شیشه) بصورت خمیر در می آورند . الکترودهای بازی ممکن است براحتی الکترودهای دیگر قابل بکار بردن نباشد . زمانیکه همین سخن در آغاز اسم الکترود قرار می گیرد، یعنی الکترود گزینه نظر به جهت کار جوشکاری الکتریسیته می باشد چون بعضی از این الکترود ها معمولا پوشش دارند و قالب استفاده ی آن ها در جوشکاری اساسی اکسی توسین می باشد که دارای حروف و عدد ها دیگر قابل رویت هستند. ولی از آن‌ها می توان در تمام وضعیت ها و جریان دائم متناوب استفاده کرد . رقم ۱ که رقم دوم از سمت راست میباشد یعنی : همه موقعیت های جوشکاری به غیر از سرازیر اساسی این الکترود قابل انجام است. عدد 6 و 0 یعنی مشخصه فشار گیرایی گرده جوش بر حسب پاوند بر اینچ مربع بوده می بایست آن را در 1000 ضرب نمود یعنی فشار کشش گرده جوش همین جور الکترود 60000 پاوند بر اینچ مربع است. الکترود 7018 و 6013 آما و میکا در بستهبندیهای 5 کیلویی و به تعداد 4 عدد در بازار عرضه میشوند. در صورتی که آرم چهارم عدد ۲ باشد، مورد ها استعمال الکترود مانند نوع قبل، به صورت AC,DC می باشد. از کلیدی ترين دسته الكترودهاي اسيدي در استاندارد AWS مي قدرت به الكترود E7027 اشاره كرد. وقتي الكترود ذوب مي شود، در حقيقت، علاوه بر مغزی الكترود، پودر آهن موجود در سرباره نيز وارد حوضچه شده و به حجم مذاب بیشتر مي شود؛ از اين رو، پديدة افزايش بازدهي كه به آن اشاره شد حادثه مي افتد. يك مقايسه بين الكترودهاي قليايي و قليايي حیاتی پودر آهن، افزايش حدود 15 تا 30 درصد راندمان را نشان مي دهد. یک عدد از نظر میزان بازدهی و نرخ رسوب و دیگری از دیدگاه ارزش الکترود .الکترودهای پودر آهن دار حساس نرخ رسوب بالا و بطور کلی هزینه فعالیت کمتری نسبت به الکترود های دیگر هستند هر یکسری که ممکن هست پاره ای گرانتر باشند . مقدار نفوذ جوش در این الکترود ها غالبا به ترازو میانگین هست و سکو ی سختی آن ها از میزان الکترود های دیگر الکترود جوش استیل به آهن کاهش است. تركيب روتيل با مقدارزيادي پودر آهن نيز، كلاس الكترودهاي روتيلي پودر آهن دار را طبقه بندي مي كند كه داراي انعطاف پذيري بسيار بالايي به ويژه در زواياي تنگ و محدوديت مكان حركت مي باشند. افزودن پودر آهن به ميزان 5 تا 50 % به پوشش الكترودها اثرات مثبت زيادي به جاي مي گذارد.