به جهت تایپ سریع بایستی دستهاتون رو حساس دقت به این راهبرد بر روی صفحهکلید قرار بدید: می بایست دو انگشت شصتتون رو بر روی دکمهی اسپیس(space) صفحهکلید قرار بدید و سه انگشت دیگهی دست راستتون رو کنار دکمه ‘ت‘ و به ترتیب روی حروف ‘ن،م،ک‘ بذارید و همچنین برای دست چپ هم بایستی سه انگشت باقیمونده رو روی حروف ‘ی،س،ش‘ قرار بدید. کل انگشتها به همین ترتیب آنگاه از حرکت و تایپ باید به موقعیت نخستین برگردند، ممکن است که دارای بلند شدن یک انگشت، انگشتهای دیگر به طور غیر غیر تحمیلی از جای خودشون بلند بشند، البته همین مورد قضیه ایرادی نداره و به مرور روزگار حل میشه و اصلی این میباشد که حتماً پس از فشار دادن دکمهی موردنظر، هر دو انگشت به شرایط اولیهی خودشون برگردند. از حافظه تصویری(دیداری) خودتون به کارگیری نمایید و کیبورد رنگی که در تصویر بالا هست رو همیشه در ذهن تصور کنید تا بتونید مکان حدودی حروف رو به خاطر بسپارید. در حقیقت انگشتان دست بهگونهای روی کاغذ کیبورد کامپیوتر قرار دیتا میگردند که دسترسی به سایر آموزش تایپ لاتکس دکمهها، میسر باشد. همین تارنما رایگان نبوده و صرفا چند از دروس آن بصورت رایگان ارائه میشوند. از جمله بهتریت سایت های آزمون سرعت تایپ که سرعت تایپ شما را به راحتی و به مهربانی میزان می گیرد، وبسایت TestMyTypingSpeed می باشد. هزاران مطلب منحصربه‌فرد و نیمه منحصر بر بر روی وبسایت قرار گرفته است. حتی ممکن می باشد در روزهای نخستین انگشت کوچک دست راست و چپ شما درد بگیرد و همین تماما طبیعی است. انگشت ریز مدام بایستی دکمه shift رو فشار بده. طبق رنگهای تصویر انگشتها رو روی دکمههایی فشار بدید که به جهت همون انگشت در نظر گرفتهشدهاند. بر روی صفحهکلید دو کلید وجود داره که روی خودشون برجستگیهایی دارا هستند که این ویژگی به جهت نابیناها درنظر گرفته شده ولی به شما نیز امداد می‌نماید که در هر شرایطی بودید بتونید وضعیت همین دو سوییچ رو اهمیت لمس نمودن صفحهکلید پیدا کنید پس چشمهاتون رو ببندید و اصلی انگشت اشاره همت نمایید همین دو کلید رو پیدا کنید. الان دو انگشتی تایپ میکنید؟ در همین راستا اهمیت دقت به ضعف هایی که بیشتر ما برای تایپ نمودن پر سرعت لغات داریم گروه نیز تایپ قابل انعطاف افزار آنلاینی را برای یادگیری همین مهم مهیا نموده و در اختیار کاربران خود کلیدی اخذ مبالغ ناچیز قرار داده است. قابل به ذکره که حروف به ترتیب کاربردشون بر روی صفحهکلید چیده شدن و یکی از عارضه ها نامرتب بودن حروف به ترتیب حروف الفبا این است. یکی از از این مهارتهای به ظاهر ساده، تایپ نمودن است. در ظاهر یکی از از عادتهای ما، آموزش اصطلاحا دیمی خیلی از مهارتهای حیاتی است.