هر دو دستگاه اکسیژن خویش را فارغ از هیچ گونه هزینه اضافی یا این که نیاز مداوم به جهت مالامال نمودن مخازن اکسیژن ساخت می کنند. شما بایستی صد رد صد همین قطعه را هفته ای دو توشه تمیز نمایید و در رخ دستگاه اکسیژن ساز تبریز نیاز تعویض شود. در همین بخش اشکال دستگاه های موجود در این حوزه را به شما معرفی می کنیم تا یکی از از آن ها را گزینش کنید. اکثر اکسیژن ساز ها از همین جور هستند که در کل طول به کار گیری میزان تهیه و تنظیم شده ی مشخصی از اکسیژن را به شکل ثابت هنگام دم و دستگاه اکسیژن ساز نوزاد بازدم ایجاد میکنند. این دستگاه به رخ گسترده در دانش طبابت استفاده می شود. مراحل کار اکسیژن ساز به این صورت هست که ابتدای هوای اطراف از روش یک پمپ به داخل دستگاه وارد می شود. نازل اکسیژن: یک لوله رشته رشته هست که اکسیژن فشرده شده واردش می شود و آن‌گاه به یک دو شاخه تبدیل شده و وارد دهن و بینی فرد می شود. در مرحله اخیر همین اکسیژن از طریق یک لوله به دهن و بینی بیمار وارد می شود. اکسیژن ساز ها اهمیت گرفتن هوای محیط و ذخیره کردن این هوا در درون محفظه های منحصر به فرد باعث خواهند شد که بیمار اساسی هر تنفس اکسیژن بیشتری را دریافت نماید. هر کدام از همین دستگاه ها مزایا و معایبی دارا هستند که می بایست متناسب مهم نیازتان و همینطور تجویز پزشک معالج یکی از را اجاره کنید. کمپرسور هوا برای مکش هوا به باطن دستگاه است که هوای مکیده شده را کمپرس کرده و حساس فشار مشخصی به سمت سیلندرهای زئولیت می برد. یکی اکسیژن ساز های ممتد کانتینیوس (continuous) که اکسیژن را به طور ممتد و یکپارچه فارغ از انقطاع شدن به تصحیح طبی فلو (Flow) می کند و دیگری اکسیژن ساز های ایمپالسی یا این که متقاطع (impulse) که اکسیژن را به طور متقاطع در برهه زمانی های زمانی کوتاه به اصطلاح پزشکی فلو می کنند. همین پروسه می بایست به نوع ای انجام شود که در صد خلوص اکسیژن 94 و مقدار فشار آن 320 میلی متر جیوه باشد. در عمده دستگاه ها به جهت مدت پنج ثانیه صدای بوقی شنیده می شود که نشان دهنده سالم دستگاه می باشد. علاوه بر آن در شیلات به جهت تأمین اکسیژن مورد نیاز ماهی ها و همینطور در تصفیه خانه ها از همین دستگاه استفاده می شود. امروزه حساس اعتنا به ترقی روزافزون فنآور ها، تکنولوژی های جدیدی گوی سبقت را در اختیار دارا‌هستند که اهمیت ویژگیهای خاصی همچون نداشتن اثرات تخریبی زیست محیطی و انواع آلودگی ها باشند همینطور از لحاظ اقتصادی اصلی ارزش افزوده فراتر باشند.