مشتریان مارشال ME700 میتوانند از نقشه های کمپانی مگافورس به کار گیری کنند . اما دستگاههای ساخته شده فعال (َActive) میتوانند در صورت عدم رابطه دارای سرور ،اطلاعات را در خویش ذخیره کرده و در اولین مجال آن را بصورت اتوماتیک به سرور انتقال دهد. هر ماهواره، حساس ایستگاههای خاصی بر بر روی زمین در رابطه میباشد و داده ها خویش را از روش این ایستگاهها به گیرنده های جی پی اس میفرستد. در ادامه همین مطلب به بیان معمولی توضیح خوا هیم داد روش عملکرد GPS بر روی گوشیهای هوشمند امروزی چطور است. کمی بعد، کتابهای پهناور نقشه راهها و شهرها به بخشید مسافران نوروزی رسید البته در عصر فناوری دیجیتال دیدن کسی که یک مکتوب نقشه در یک دست و تلفنهمراه هوشمند در دست دیگر دارد، کمی خندهدار به لحاظ میرسد. مهم کارگزاری ردیاب بر روی ماشین، در شکل ضربه تناول کردن یا باز شدن درب خودرو، به سرعت هشدارهای حتمی به صاحب ارسال خواهد جی پی اس برای تصویب معدن شد. در این طریق در صورتیکه مسیرهای آیتم لحاظ قبلاً روی دستگاه موبایل و یا تبلت ذخیره شده باشد، دسترسی به internet لزومی ندارد و صرفا داشتن طاقت فرسا افزار جی پی اس کافی است. دارای خرید کردن ردیاب از نیکان جی پی اس، میتوانید از نحوه اپلیکیشن موبایلی که روی تلفن همپا شما کارگزاشتن میشود، از مکان دقیق و لحظهای خودرو یا هر وسیله و شخصی که قصد ردیابی آن را دارید آگاه شوید. امروزه سیستم GIS به خواسته اکران مکان اتومبیل و همچنین ساخت راهکارهایی به جهت نظم بخشیدن به خودروهای انتقال دهنده و آگاه ساختن مسافران این خودروها از روزگار دقیق رسیدن به مقصد به کار می رود. یکی از جدیدترین ردیابهای انفرادی، که به خواسته اطلاع از موقعیت جغرافیایی افراد طراحی و تولید شده است، ردیاب GM100 است. مسیریاب GM2500، باطری قدرتمندی داشته و تا 30 روز شارژ نگه داشته و و کلیدی به کار گیری از GPS دیتاها جغرافیایی را به شکل پیامک و نیز در نقشهی گوگل و نرمافزار ایمن ردیاب به جهت شما ارسال میکند. به جهت کار نمودن GPS در واقع نیاز نمیباشد شما نیز دادههایی را به سمت فضا بفرستید، فقط بایستی بتوانید دادهها را از 4 تا 28 ماهوارهای که برای تعیین شرایط کاربر اختصاص داده شدند دریافت کنید. درصورتیکه بخواهیم مساحت زمین را با نقشه و فارغ از نیازبه جی پی اس و عملیات زمینی بدست آوریم بایدبه یک نقشه خصوصیات دار (Georefrence) دسترسی داشته باشیم تاباانتخاب و معلوم کردن حدود زمین مورد لحاظ و انجام محاسبات لازم، مساحت و گوشه و کنار زمین گزینش گردند. درصورتیکه انجام شش سطح و شیوه قبلی موفقیتآمیز کمبود و ایراد جی پی اس (GPS) دستگاه را برطرف نکرد، آن را ریستور کنید. چنانچه به دنبال بهترین دکان عرضه کننده جی پی اس برای تعقیب هستید، به شما ایمن ردیاب را پیشنهاد میکنیم. دستگاه ردیاب خودرو اساسی استفاده از سیستم GPRS داده ها مکانیابی ماشین را اخذ و از شیوه سیم کارت موجود در آن اطلاعات دقیق جغرافیایی را به جهت شخص کنترلکننده میفرستد.