اسید بوریک (Boric Acid) که به تیتر بوراسیک اسید، هیدروژن بورات یا این که اورتوبوریک اسید هم شناخته می شود. ازآنجاکه شیاف بوریک اسید میتواند مشابه به قرص باشد، خطر تناول کردن آن بهصورت تصادفی هم وجود دارد. 7. سم نوترونی در بعضی از نیروگاههای هستهای هم وجود دارد. در صنایع جواهر، بوریک اسید در ادغام با الکل به جهت کمتر اکسیداسیون مرحله ، همچنین در عملیات انجماد و لحیم کاری نیز استفاده می شود. اسید بوریک ماده چندان خطرناکی محسوب نمیشود، البته بایستی اعتنا کرد که در صورت بلعیده شدن میتواند سمی و حتی مهلک باشد. هنگام کار با اسیدبوریک می بایست از تماس پوست یا این که دیده اساسی آن پرهیز کرد به این دلیل استعمال از دستکش آزمایشگاهی و عینک ایمنی پیشنهاد میشود. احتمالاً بیشترین کاربرد اسیدبوریک در صنایع شیمیایی است، زیرا از همین ماده به طور گسترده به جهت تولید حشرهکشها، کودهای شیمیایی کشاورزی، مواد شوینده، ضدیخ، پلاستیکهای مصنوعی و … ضروری به ذکر می باشد که اسیدبوریک به رخ معدنی و آزاد هم در برخی از کشورها مانند ایتالیا و ایسلند یافت می شود که به آن ساسولیت میگویند. بوریک اسید ماده تشکیل دهنده بقیه مواد معدنی مثل بورکس، بوراسیت و کولمانیت است. اسید بوریک کلیدی فرمول شیمایی BH3O3 دارای نامهای بوراسیک اسید و اورتوبوریک هم در بازار فروش مواد شیمیایی وجود دارد. گونه های بوریک اسید به دو رخ بلورهای بیرنگ یا این که پودر سپید حلال در آب وجود دارد. اسید بوریک و نمکهای بورات به طور طبیعی در سنگ ها ، خاک ، گیاهان و آب به عنوان اشکالی از عنصر بور وجود دارد. شما میتوانید برای کسب دیتاها اکثر و استعلام قیمت و خرید کردن بوریک اسید مهم ما در تماس باشید. اسید بوریک به تیتر یک ضد عفونی کننده به جهت سوختگی های جزئی یا این که بریدگی ها استعمال می شود. اسید بوریک کاریرد های فراوانی در طبابت و صنعت داراست که در پایین ذکر شده است. اسید بوریک در صنعت کاربردهای زیادی داراست و از آن در صنعت های متفاوتی مثل صنایع شیمیایی، کشاورزی، پزشکی، داروسازی، جواهرسازی (جهت کمتر اکسیداسیون در لحیمکاری)، کاشی و سرامیک، آبکاری (جهت اثبات نگهداشتن پ هاش) و … بوریک اسید در تولید پشم شیشه که غالبا فایبرگلاس نسوز نامیده می شود استفاده می شود، همچنین در صنعت آبکاری و ساخت شیشه در LCD برگه نمایش تخت استفاده می شود. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب سایت اسید بوریک فروش.