محمود اثبات گام می گوید: تعدادی آمار به دست ما رسیده که عده ای از شهرهای دیگر استان حساس کامیون های پهناور اقدام به تخلیه سگ های ولگرد در ورودهای شهر اهواز می کنند! ولی آنچه برای ما به تیتر یک مسلمان تابع اسلام حیاتی میباشد امتثال و اطاعت همین حکم است. توله سگ ها در شروع تولگی روشن دل و کر به جهان میآیند و پس از حدود 2 هفته به صدا و نور واکنش میکنند. حیاتی گذشت 8 ماه از شروع شورای ششم، همین مطالبه رو به ارتقا میباشد و رییس سازمان پسماند شهرداری در گفت وگو دارای فارس، معتقد است: این بحران در خوزستان عمده از سلیر استان ها هست و چندین از سگ های ولگرد از شهرهای اطراف اهواز وارد شهر می شوند. کلیدی گذشت 8 ماه از آغاز شورای ششم مطالبه توده آوری سگ های ولگرد رو به افزایش هست و کماکان این چالش جان شهروندان را به خطر می اندازد. بذرهایی که در صورتی که به صدق پرورش مییافت میتوانست دست اندک یک فیلم سینمایی سرراست در جهت اشاعه و تبلیغ سیاستهای حاکم بر هالیوود شود که البته نشده است. به گزارش وب سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس، بنا بر اعلام دانشگاه علوم پزشکی اهواز، از شروع سال 1400 تا دی ماه، 1867 آیتم حیوان گزیدگی در اهواز حادثه افتاده که جدای از صدمات جبران ناپذیر جسمی و روحی هزینه ای بالغ بر 18میلیارد تومان بر روی دست حوزه تندرست گذاشته است. شهردار اهواز 20 بهمن ماه 1400 در این خصوص گفت: خلل پول و محدودیتی در این راستا نداریم و چنانچه ضروری باشد ساختمان شهرداری را نیز می فروشیم و خرج همین فعالیت می کنیم به این ترتیب مساله کمبود پول بهانه ای نشود تا شهردار حوزه‌ ای بگوید پول نداشتیم. دکتر معالج مریم جوادپور کاربر هیئت علمی دانشکده آزاد اهواز دهم بهمن ماه 1400 پس از مواجهه اهمیت چندین از سگ های ولگرد، در حالی که همت می کرد از آنان فرار و گریز نماید حیاتی ماشین های عبوری تصادف کرده و جان خویش را از دست داد. عنایت رضایی پور، فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا در این ارتباط در گفتوگو دارای خبرنگار ایسنا، اساسی اشاره به دارای اداره کل گمرک آستارا بر ضرورت تجهیز سیستم های کنترلی در این گمرک فعال و حیاتی شمال سرزمین تاکید کرد. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط مهم خرید سگ مشهد وب سایت خود باشید.