امینی افشار سعید، خیراندیش ابراهیم. امینی افشار، س.، خیراندیش، ا.، 1380. گزارش تهیه و تنظیم آنتی سرم شیگلافلکسنری برای اولین توشه در جمهوری اسلامی ایران . 1380). گزارش تهیه و تنظیم آنتی سرم شیگلافلکسنری برای اولی توشه در کشور‌ایران . مناسبات خانوادگی, نظامی و سیاسی خوارزمشاهیان حیاتی سلغریان (اتابکان فارس) از 614 تا 634 هـ.ق. خیراندیش عبدالرسول. مناسبات خانوادگی, دکتر نیکی اندیش 97 نظامی و سیاسی خوارزمشاهیان مهم سلغریان (اتابکان فارس) از 614 تا 634 هـ.ق. تغییر در غلظت یون هیدروژن موجب پیدایش تغییر در سرعت واکنش های شیمیایی در سلول های بدن می شود و این فرمان اختلالاتی در بعضی از اندام های بدن ساخت می کند. از سال ۱۳۴۹ و در مدت زمان دبیرستان کار وی کلیدی مجموعه بازی زنده در شیراز شروع شد و در همین سال بود که با جمشید اسماعیلخانی آشنا شد که این شناخت سبب ساز به ازدواج ایندو گشت که حاصل این ازدواج یک پسر و دو دختر به نامهای امید، آزاده و آناهیتا بود. خیراندیش در تشریح جزئیات رخداد انفجار مسجد ابوذر گفت: در یک طرف تریبون حضرت آقا و در یک طرف دیگر آقای محمدحسن هوشیار که مجری برنامه بود حضور داشتند و اولین سؤال راجع به حقوق زنان بود که بعداً مشخص و معلوم شد خویش منافقین همان سؤال را مطرح کرده بودند؛ ضبطی که منفجر شد دقیقاً جلوی آقای هوشیار بود و سپس که حضرت آقا، آقای هوشیار را کنار زدند، خودشان جلوی ضبط ایستادند و هنوز پاسخ همین سؤال انتها نیافته بود که انفجار اتفاق زمین‌خورد و بهیکباره حضرت آقا زیر افتادند و یک شوری شروع شد و تمامی جلسه به هم خورد من فقط به وضعیت خاصی به افراد نگاه میکردم و دنبال چهره مشکوک میگشتم که ولی چیزی هم گیر نیاوردم. پوشیدن لباس و گن تنگ به مدت طولانی ممنوع است. پیادهروی روزمره و گرم نگهداشتن لگن در درمان بیماریهای زنان بسیار مفید است. گزارش تهیه دیسک های فاکتور X, فاکتور V و فاکتور XV جهت شناسایی هموفیلوس های متعدد به جهت اولی بار در ایران. استحمام دارای آب سرد در بازه قاعدگی برای خانمها مضر است. خیراندیش اصلی بیان اینکه “من شهید بهشتی را در قم میدیدم ولی نمیدانستم که ایشان شهید بهشتی هستند”، گفت: دبیرستان من حساس دبیرستان دین و علم که محل فعالیت ایشان بود نزدیک بود و من همیشه از جلوی حرم رد میشدم و ایشان را میدیدم و درود میکردم اما نمیدانستم که ایشان آقای بهشتی است. و در سال ۲۰۱۲ به پروفسوری در حرفه طب سنتی از “دانشگاه دولتی علم ها طبیعی روسیه” نائل آمده است. از غذاهایی مانند لبنیات و یا میوهها اصلی اعتنا به مرطوب بودن اجتناب نمایید و از گوشت های بریان شده به همراه چاشنی جات دارچین و زعفران به کارگیری کنید.