عملکرد آن بدین ترتیب می باشد که هنگام پر‌نور بودن هواکش پره های آن دارای فشارهوای هواکش به صورت مداد کار نموده مسیر خروج هوا را باز می نماید و چون پره های دمپر مهم یاری اهرم به هم متصل هستند به محض خاموش شدن هواکش و افت فشار هوای مکنده این پره ها هم هم‌زمان دمپر را به وضعیت مسدود درمی آورندکه از خارج به داخل داکت هوا وارد نشود. دمپرهایی نیز کلیدی باد کار می نمایند و در صورتی جریان هوا متوقف شود دمپر ها به رخ خویش به خویش بسته می شوند. قابلیت و امکان طولانی تر نمودن نوار هوابند لاستیکی سیلیکونی بر روی حاشیه پره جهت به دستکم رساندن نشتی هوا هنگام بسته بودن تام دمپر هم وجود دارد. دمپر کانالها وسیله ای به جهت متوقف کردن یا تهیه جریان هوا در کانالها هستند. دمپر گرد تنظیم دستی : به طور معمول دمپر گرد تهیه و تنظیم دستی جهت در دست گرفتن ميزان دبی هوا در کانال ها و دريچه ها به فعالیت می رود و شیوه آن در كانال هاي تهویه هوا دقيقا نظیر شير آب در خطوط لوله آب کشی می باشد . درصورتیکه هر کدام از این قسمت ها وجود نداشته باشند در کارایی سیستم تاثیر خواهند گذاشت. در ادامه به اشکال دمپرها اشاره کرده و تفسیر مختصری در رابطه حیاتی آنها خوا‌هیم داد. همینطور همین نوع دمپرها اساسی پره تک لایه اساسی هندسه V صورت و یا این که به شکل پره دولایه با هندسه ایرفولی قابل عرضه می باشند. همین دمپر مقدار هوای ورودی یا خروجی از باطن یا این که بیرون داکت یا این که کانال را در اختیار گرفتن می کند. شبکه گرد یا این که نتورک پیچ در پیچ را انجام می دهد. دمپر دستی در دو گونه گرد و چهارگوش قابل عرضه می باشد. دمپرها به دو گونه دمپر گرد و دمپر چهارگوش آیتم استعمال قرار می گیرد. همین دمپرها جهت تنظیم جریانها یا این که متوقف نمودن آن در کانال ها مورد استفاده قرار می گیرند. هم اکنون که اساسی دمپرها، گونه های و کاربرد و تأثیر دمپر دستی در ساختمان ها و دیگر اماکن آشنا شدیم؛ باید بدانیم که محل کارگزاشتن آنها هم کجا است؟ جهت هوابندی بهتر، در صورت نیاز مشتری، روی محل اتصال شفت پره به فریم از نوار هوابند استیل استفاده می شود. در وضعیت ایجاد خلل به شرایط ایمن یعنی باز حرکت می کنند. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم دومپریدون و اسهال بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.