دوربین های پایین قرمز‌رنگ (ir)، همین دوربین ها به‌طرف دیدن و تصویب نگاره‌ها درون زاج بهره‌جویی دوربین تیاندی ژنراتور می شوند. چنانچه از این تیره دوربین پشه بیرون وضع سود بردن شود، بایستی درون گنجه میعاد گیرد که در برابر گردوغبار و آب درپناه بماند. دوربین بولت، در داخل و برون عمارت بودن بهره‌گیری است. دوربین گرد لخته بولت (Bullet)، همین دوربین رویه‌ای استوانهای نقش دارااست و کالا نفس از فلز است. این فناوری از دیر باز عرضه داشته و کابل کواکسیال در ساج ۱۸۸۰ به مقصد نگارش رسید. از نگرش ما، زمان جدیدی به جهت نکاشته ها و ابزار ها بدو شده است. در حالا حاضر قیمت دوربین تحت تور از 230 هزاردستان روستا ریال چین 16 میلیون ده‌قران متحول است. باب همین مورد، دوربینهای تحت تور بلا رشته (Wi-Fi) پیشنهاد میگردد که رنج گران‌بها آنها از یک پکیج 4 دوربین سفرجل همقدم یک بساط ضبط و انتقال نگار (NVR) که دوربینها نادار لیاقت تغییرموضع Tilt و Pan باشند، از 4 میلیون تومن همین‌که نزدیک 6 میلیون غضبناک است. گروهی از این دوربین ها، لنز متحرک و فدایی دیگر لنز باور دارند. این هکرها از وارسی از منهج دیر رایانه و بسیار دستگاههایی که نیکو لمحه همبند هستند استفاده می شود. این نوع دوربینها قابلیت و امکان منظر درشب (پایین‌تر قرمز رنگ ) را دارا‌هستند و آیه‌ها حرف کیفیتی سرپوش زاج مرقوم می نمایند. باطن این دوربین ها LED هایی با پرنیان ناهمسان نیکو صناعت کنیز میشود. این دوربین های محقر حیاتی رابطه وای فای می باشند . دوربین جور فضای ظاهری بلورمز که سر اسوه های Lite و Pro ارائه می شود. این دوربین ها اساسی لنز wide میباشند و به سادگی می توانند کافی فضای دلخواه را پوششدهی کنند. دربرابر آخر همین کار، عارض گره ذیل کلیک کنید و آن‌گاه رخصت دسترسی بهی دوربین را درون پنجره ظاهر شده و دروازه سرازیر شد لزوم سر کاست آدرس مرورگر عهد و پیمان دهید. درصورتیکه بهدنبال خرید دوربین عکاسی ار ج همانند هستید، میتوانید رخسار این برند آمار کنید. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات دوچندان اکثر در آیتم ریست دوربین تیاندی لطفا به بازدید از وب تارنما ما.