ولی در مواقعی که دوزینگ پمپ قرار هست نیز اصلی مواد خورنده و شیمیایی قدرتمند سروکار داشته باشد و هم در فشارهای فراوان بالا کار کند، باید به سراغ پمپهایی از کالا سوپر آلیاژ Hastelloy C رفت. هر چند بخاطر استحکام بالای همین طرح به کارگیری از طرح های محافظتی چندان متداول نیست.از آنجا که سیال روند می بایست از باطن سوراخ های نسبتاً کوچک صفحات کانتور عبور کند، این طرح برای اسلاری ها و سیالات ویسکوز بهترین گزینش نیست.طرح دیافراگم دیسکی قابلیت تزریق تا فشار PSI 3500 یا فراتر را دارد. توجه داشته باشید که متاع اجزائی از دوزینگ پمپ که کلیدی سیال در تماس مستقیم میباشند دوچندان بسیار اهمیت دارد. همچنین همین ماده برای فعالیت اساسی انواع گوناگونی از مواد شیمیایی مناسب است. همچنین چنانچه مواد شیمیایی آیتم به کار گیری شما اهمیت فولاد ضد زنگ سازگاری نداشته باشد به راحتی میتوانید به سراغ این نوع از پمپهای تزریق بروید. دوزینگ پمپ ها یا این که پمپ های مترینگ گونه ای از پمپ های جابجایی مثبت اند که قادرند مقدار دقیقی از مواد شیمیایی را پمپاژ کنند و به همین جهت به آن‌ها دوزینگ پمپ یا این که مترینگ پمپ گفته می شود. میکرومتر می تواند مهم یک عملگر پنوماتیکی و یا الکترونیکی جایگزین گردد. تزریق پرمنگنات پتاسیم: تزریق پرمنگنات پتاسیم اصلی هدف حذف آهن و منگنز از سیستم شکل میگیرد. تزریق سود سوزآور یا این که هیدروکسید سدیم: این ماده به جهت تنظیم PH و اهداف دیگری نظیر جذب مواد فلزی و سیانید موجود در سیستم توسط دوزینگ پمپ تزریق میشود. کاربرد دوزینگ پمپ در صنعت آب و فاضلاب به جهت خودداری از خوردگی در سیستم تصفیه خانه، آب وارد بویلر ها و دیگ های بخار شده و پمپاژ مواد به جهت تهیه و تنظیم PH شکل می گیرد. اینها فقط چند گزینه از کاربرد دوزینگ پمپ در صنعت آب و فاضلاب هستند. پمپهای تزریق در صنعت های متفاوت گزینه استعمال قرار میگیرند و بر حسب حالت و کاربرد از گونه های متفاوت آن بهره گرفته میشود. چنانچه سیال آیتم به کارگیری شما ویسکوزیته بالایی داشته باشد، گشوده هم میتوانید به جهت انتقال مقادیر مشخصی از آن از مترینگ پمپ به کارگیری کنید. در ذیل به متداولترین تجهیزات جانبی این پمپ ها اشاره می شود. نشد هوا به داخل لوله محل ورود می تواند یک عدد از این دست اندرکاران باشد. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم کاتالوگ دوزینگ پمپ گراندفوس بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.