طلبکاران :تا زمانی که کمپانی فعال هست طلبکاران بایستی طلب خود را از شرکت تقاضا نمایند اما هنگامی که شرکت منحل شد می توانند از تک تک شرکا کلیدی اعتنا به مقدار سرمایه ای که در شرکت گذارده اند مطالبه کنند. در شرکت های تضامنی شرکا در قبال طلبکاران مسئول پرداخت بدهی کمپانی هستند اما در کمپانی های نسبی اگر سرمایه ی شرکت به جهت پرداخت بدهی ها به اندازه نباشد هر یک از شرکت‌ کنندگان به نسبت سهمی که دارا هستند مسئول پرداخت هستند. در کمپانی های نسبی شرکا نمی توانند سهم خود را انتقال دهند مگر این‌که کلیه ی شرکا راضی بودن داشته باشند و فردی که به عنوان سهیم وارد شرکت می شود مهم توجه به سرمایه ای که می اورد نسبت به قروضی که کمپانی داراست حتی قبل ورود او نیز مسئول است. اما اگر دارائی های کمپانی برای تایید نمودن آیین آن کفایت نکند، اعضای کمپانی به نسبت سرمایه مقابل افراد سوم مسئول پرداخت میباشند مگر همین که کمپانی نامه یا اساسنامه نحوه دیگری مشخص و معلوم کرده باشد.بنابراین قرارداد صرفا میان شرکاء اثر گذاری دارااست و درباره اشخاص سوم مفید نیست. حدود اختیارات مدیر در کمپانی نسبی در اساسنامه تایین می شود و مسئولیت مدیریت در این شرکت ها مثل مسئولیتی میباشد که نماینده قانونی در مقابل موکل خود دارااست . به جهت اسم گذاری شرکت های نسبی بایستی نسبی بودن در اسم کمپانی ذکر شود و همچنین اسم یکی از از شرکا قید شود و اسم بقیه ی شرکا کلیدی تیتر برادران یا شرکا قید می شود. داده ها دارای ربط اهمیت فرد متقاضی اولی موضوعی می باشد که بایستی در این فرم قرار بگیرد و شامل مواردی مثل نام، نام خانوادگی، تابعیت، سمت، شماره ملی و شماره همپا است. ثبت کمپانی : موسسه خدمات اداری کاج به عنوان یک مشاور امین در حوزه روش اندازی کسب و کار، افتخار داراست که در زمینه تاسیس و راه اندازی شرکتها، پیگیری امور مربوط به تصویب برند شرکت و برندسازی، تمامی خدمات گزینه نیاز کسب و کار شما را در چارچوب پایانی قوانین جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران در اختیارتان قرار می ثبت کد اقتصادی به جهت شرکت دهد. به جهت افرادی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی استفاده از ثبت کمپانی لیلاک ، شما احتمال دارد می توانید مهم ما در ورقه وب تماس بگیرید.