به جهت مقایسه و بازدید نمونهای از سرویس ها ترجمه تخصصی نوشته در دنیا میتوانید به واحد سرویس ها ترجمه الزویر مراجعه کنید. به جهت اطلاع با جزییات بیشتر از خدمات ما، میتوانید کاغذ تخصصی چاپ مقالات علمی پژوهشی را مطالعه بفرمائید. نویسندگانی که به جهت توشه دوم اقدام به ارسال مقاله تصحیح شده خود می نمایند، مطلقا می بایست از نحوه برگه فردی قبلی خویش اقدام نموده و به هیچ تیتر دوباره به عنوان کاربر نو و اساسی ایمیل نو در سامانه ثبت نام ننمایند . نکته: درج شماره تماس اضطراری (تلفن همراه، تلفن ثابت و ایمیل) نویسنده مسئول در فایل مشخصات نویسندگان الزامی است. نویسندگان گرامی لطفاً جهت نگارش نوشته پوشه فشرده شده راهنمای جامع و کامل نگارش مقاله را از لینک تحت اخذ نمایید. زمانه روند داوری (از اخذ تا پذیرش یا این که رد پایانی آن) 4 ماه می باشد. مثلاً در زیرنویس چهره یی که از یک منشا دیگر برگرفته شده باید کسب اجازه در ارایه تصویر ذکر شده از صاحب و مالک حقیقی یا این که حقوقی آن تیتر گردد. ج- مقالات مروری (Review Article): به جهت ارائه آخری یافته ها درباره یک مسئله یگانه مطرح می شود (حداکثر 4000 کلمه). الف- نوشته پژوهشی اصیل (Original Article): مقالات علمی پژوهشی مهم حداکثر حجم 2500 کلمه، جمع جداول و تصاویر 5 و منابع و مآخذ 35 عدد می باشد. گزارش مورد اهمیت حداکثر 1000 کلمه، 5 عدد مجموع جداول و تصاویر و 15 عدد منابع می باشد. کليه شکلها، نمودارها و تصاوير با واژه “شکل” نام گذاری شده و تیتر صورت در زير آن درج شود. بحث می بایست حاوی عده بندی و نتیجه گیری از یافته ها در راستای چگونگی جواب به هدف ها یا این که سوال های پژوهش باشد و در ارایه آن به این نکته ها توجه شود: ۱ – در مطالعات مقداری این جمع بندی فارغ از ابلاغ و تکرار یافته های عددی و آماری باشد. حجم متن نباید اکثر از 4000 کلمه و واژه به جهت مقالات برگرفته از مطالعات کمی و 5000 کلمه و واژه برای مقالات برگرفته از مطالعات کیفی باشد. در ایران، اکثری از دانشجویان در طول زمان تحصیلی به جهت چاپ مقاله در حرفه تحصیلیشان کارایی و برنامهریزی اکثری میکنند. مقالات باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده یا نویسندگان در زمینه علوم طبی (پایه و بالینی) و حرفه های دارای ارتباط بوده که پیش از این به انگلیسی یا این که پارسی در سایر مجلات منتشر نشده باشد و یا به طور هم‌زمان به مجلات دیگر نیز ارسال نگردیده باشد. ترجمه فارسی به انگلیسی هر مقاله از رشته مهندسی صنعت های دانلود مقاله دین گریزی جوانان چقدر دوران میبره؟ در صورتی که شما هر نوع سوالی در رابطه اصلی چه جایی و روش استعمال از دانلود مقاله خارجی دارای doi دارید، می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.