آمونیاک به جهت ماهی سمی است و همچنین کلیدی تبدیل شدن به نیترات تراز اکسیژن بالایی در آب را اخذ می کند. نیتروژن، یکی دیگر از مواد شیمیایی در فاضلاب میباشد که به صورت آمونیاک و نیترات وجود دارد. اضطراری به ذکر میباشد که در سپتیک تانک ها به منجر عدم وجود اکسیژن محلول به اندازه مراحل های بی هوازی بیولوژیکی غالب هستند. مواد و روشها:این مطالعه تجربی در مقیاس آزمایشگاهی به رخ ناپیوسته انجام گرفت. پالایش مجدد تصفیه فاضلاب: Repurification (پالایش مجدد) تصفیه فاضلاب تا حد مصرف به جهت اهداف متفاوت نظیراستفاده در آب شرب (به شکل مستقیم و غیرمستقیم است. گام برداشته و اصلی رویه اندازی تصفیه خانه ها، مهم به کارگیری بهینه و مجدد از پساب آن و پرهیز از آلوده شدن آب های زیرزمینی و جاری و مراقبت محفظه زیست قدم بردارند. لذا به مراد جلوگیری از آلودگی آب و محفظه زیست و آن گاه استعمال بهینه از پساب خروجی حاصل از تصفیه منجر گردیده همگان به اهمیت تصفیه فاضلاب پی ببرند. به کارگیری از پکیج تصفیه فاضلاب اهمیت دقت به نبود و بحران تامین آب و همچنین تندرست نگهداشتن آب و محفظه زیست در کشورمان و همینطور بقیه جوامع در سالیان آخر رونق یافته. همین به این استدلال است که اکثر فاضلاب همین صنعت های شامل مواد شیمیایی و بقیه سموم می باشد که می تواند تا حد زیادی به گوشه و کنار زیست آسیب برساند. مطابق حیث تاکسی گوشه و کنار زیست اروپا ، ارتقا ظرفیت تصفیه خانه ها در تمامی کشورهای اتحادیه اروپا به جز سوئد ، فنلاند و هلند ، جایی که در حالا حاضر کارآمد هست ، تصفیه فاضلاب در طبیعت محقق شده است. مجموعه صنعتی هفت؛ تولید کننده تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب در ادامه به با ترین قدم ها در تصفیه فاضلاب شهری خواهد پرداخت. فاضلاب خروجی در شهرها، روستاها و بخش ها صنعتی و تفریحی و… اهمیت به کار گیری از فنآوری روز پکیج تصفیه فاضلاب در احداث تصفیه منزل های فاضلاب شهرها، روستاها و بخشها صنعتی و تفریحی و… در این نحوه از کلر استعمال می شود. به جهت حذف نیترات ها از طرز نیتریفیکاسیون استعمال می شود. استعمال نمود و در شکل عدم نیاز میتوان آنرا بدون هیچگونه عملیات تصفیه تکمیلی مستقیماً به رودخانه و دریا و یا چاه جذبی تخلیه کرد. سابقه و هدف:پیل های نمک زدای میکروبی فناوری های نوینی میباشند که در آن‌ها سه پروسه تصفیه فاضلاب، نمک زدایی از آب شعف و ایجاد جریان برق به رخ همزمان انجام می گیرد. در سیستم های بی هوازی، موادی غیر از اکسیژن به تیتر گیرندهی الکترون کار میکنند.