آزمایش ­هایی­ که در استرالیا انجام شده میباشد و اداراه بهداشت استرالیا ان را تأیید کرده است نشان می­ دهد که تگزاپون مهم DNA هیچ واکنشی انجام نمی­ دهد. به گزارش ایسنا، بنابر اعلام شیمی بازار، همین ماده حاوی میزان اندکی نمک است؛ زمان رقیق شدن اساسی آب در غلظتهای بی آلایش ویسکوزیته پایینی از خویش نشان میدهد و حیاتی افزودن سدیم کلراید و آلکانول آمید به آن، ویسکوزیتهاش تهیه میشود. از واکنش لوریل الکل حساس گاز تری اکسید گوگرد و اولئوم یا این که کلرو سولفوریک اسید مولکول هیدروژن لوریل سولفات به دست می آید که به وسیله سدیم هیدروکسید یا این که کربنات سدیم خنثی می شود و سدیم لوریل سولفات به دست می آید. درصورتیکه ثابت شده هست که SLS سبب ساز تحریک پوست می شود پس چرا مصرف آن در مواد آرایشی بهداشتی ممنوع نمی شود؟ در ذیل %30 در دمای نرمال به صورت مایع هستند ولی اصلی افت دما به ذیل 25oC به صورت خمیر نرمی در می آیند (نقطه Kraft، فصل 1). نمک های آمینی (DEA, دی سدیم لوریل سولفات MEA یا این که TEA) حلالیت بهتری دارند. شکل ظاهری آن به رخ مایعی ویسکوز بیرنگ یا خمیر سفید نیمهشفاف است. نام دیگر این ماده سدیم دودسیل سولفات بوده و ماده ی اول ی آن از نارگیل و روغن هسته ی بعضا از میوه ها به دست می آید. از تماس تگزاپن یا سدیم لوریل اتر سولفات مهم دیده و پوست انقطاع خویش داری فرمایید و در صورت تماس آن را بشویید و به دکتر مراجعه کنید. SLS و (ALS) را می­ توان به رخ سورفکتانت جایگزین به جای SLES در محصولات به سدیم لوریل اتر سولفات عمل برد. سیم الکتریکی در میان آند و کاتد (مثلا یک قطعه فلز) یک مایع که می تواند بار آند و کاتد را یکدیگر متصل کند (الکترولیت) در خودرو لباس شویی، کاتد و آند سطوح فلزی میباشند که فی مابین آن ها اختلاف بار وجود دارااست حتی درصورتیکه همین اختلاف توشه لحظه ای باشد، سیم الکتریکی اصلی سطوح فلزی در میان این دو حیطه تامین می شود و الکترولیت مخلوط آب و شوینده است. همین دو مخلوط غالبا در محصولات زیبایی یافت می شوند و به عامل تفاوت جزئی در املا به راحتی نادرست گرفته می شوند، اما تفاوت قابل توجهی بین این دو ماده وجود دارد.