چنانچه از موادی که عایق حرارت هستند در نمای ساختمان به کارگیری کنید باعث صرفهجویی هرچه بخش اعظم در انرژی در فصل تابستان و زمستان خواهید شد. مثلا از همین جهت می اقتدار گفت که نمای بیرونی ساختمان اهمیت ترین بخش ساختمان می باشد چرا که نمای ساختمان چهارچوبی برای طراحی سایر قسمتهای ساختمان است و کلیدی هزینه و توجه به نمای بیرونی ساختمان می اقتدار باعث بالا رفتن قیمت مادی ساختمان به عامل جذابیت نمای بیرونی شد . مسکن به عنوان یکی از از نیازهای اول بشر، ابتدایی ترین سوالی بوده که انسان عملکرد در یافتن پاسخی مطلوب و معقول به جهت آن می باشد چرا که هر موجود زنده ای به جهت زندگی خویش به دنبال سرپناهی می گردد، البته همیشه در برنامه ریزی های ملی به مسکن نه به تیتر محلی به جهت آسایش ساکنان در بعد ها عینی و ذهنی، بلکه به عنوان موضوع ای مالی و اقتصادی عکس العمل شده و از بعدها دیگر همین مورد قضیه را مورد تحلیل قرار نمی دهند. در همین دسته نماسازی ها به مسائل اقلیمی، مصرف انرژی و حتی ز‌لزله توجهی نمی شود. ولی در عین حال بر پایه ترکیبی از اجزا مختلف بر حسب عملکرد، بعدها و مصالحشان شخصیت خاص خویش را دارد. در ساختمانهای بلند موادتشکیل دهنده نخ نما برتری خود رانشان میدهند. تناسبات عناصر ساختمان واجب میباشد اصلی تمام بعد ها ساختمان مطابقت داشته باشد. همین تراز نیز فراوان حائز اصلی میباشد و قبل از آغاز به اجرای نما می بایست همگی کنترل های حتمی جهت اطمینان حاصل کردن از استحکام شاسی کشی انجام شود. نما در واقع یک سطح صاف و تخت نمی باشد بلکه آن سطح انتقالی دربین فضای باطن و خارج می باشد که دارای عقب نشستگی و حیاط و غیره حساس فضای درون مسکن ارتباط پیدا میکند. ولی باید دقت کرد که نور به باطن ساختمان ها تابیده نشود. هندسه طبیعی را می اقتدار با قواعد خاصی به راحتی تعریف کرد. همچنین شما می توانید همین چراغ ها را در بعدها ، توان و زاویه لنز دلخواه خود توصیه دهید. درصورتیکه ارتفاع این بازشوها یکسان نباشد می قدرت از ضرایب مشترک و یا رنگهای یکسان استعمال نمود. در قبلی از پروفیل های آهنی برای ساخت پنجره، درب و چهارچوب در ساختمان استعمال می کردند ولی امروزه جهت رعایت اصول عایق کردن ساختمان در برابر صوت، گرما و سرما استفاده از پنجره های U.P.V.C با شیشه های دوجداره و سه جداره از گونه معمولی رنگی و رفلکس در ساختمان ها مرسوم گردیده است. به علت تکرار عصر ای پنجره ها، در ساختمانهای یک‌سری طبقه، نظم کاملی به دیده میخورد. نسبتهای هندسی نقش گزینش کننده ای در هماهنگ سازی ظاهر نما دارند. 10) زیبایی نما : بی شک و تردید نمای بیرونی ساختمان و مواد و مصالح کاربردی در دکوراسیون داخلی ساختمان هست که انتخاب کننده زیبایی یک بناست . هزینه نمای ساختمان اهمیت این ماده ممکن است از مصالح دیگر عمده باشد، ولی به عاقبت نمای ساختمان مراکشی آخرین میارزد. این عوامل در کنار هم تعرفه و هزینه طراحی نما ساختمان را انتخاب می کنند. نمای رو به کوچه و خیابان باید تابع عوامل همبستگی میان نماهای اطراف باشد.