زیرا وجود سنگریزه می تواند به ورق های ژئوممبران آسیب وارد کند. در صورتی که زخم ببیند یا مشکلی برای ژئوممبران پیش بیاید، قابل تعمیر است. برای اجرای ژئو ممبران در استخرهای خاکی بایستی شیب آن به دسته ای باشد که این فرآورده از طرف استخر به فشار جانبی خاک مشغول نباشد تا در طی بهره برداری از استخر ریزش و یا تخریبی حادثه نیفتد. ورق ژئوممبران عموماً از محصول پلی اتیلن یا این که پی وی سی بوده (به همراه مشتقات دیگری نظیر کربن سیاه) و از عمر طولانی و عایق بندی زیاد بالایی (نزدیک به 100 درصد) برخوردار است. ایجاد ورق های ژئوممبران حساس به کار گیری از مواد پلیمری نظیر پلی اتیلن و پی وی سی انجام می شود، استعمال از ژئوممبران پلی اتیلن (HDPE) متداول تر نسبت به گونه PVC آن می باشد. استفاده از ژئوممبران پی وی سی در صنعت معدن بیشتر است و ارزش مرقوم به صرفه ای هم دارد. به طور معمول برای این استخر ها از استخرهای خاکی به کارگیری می کنند و در مواردی که خاک استخر به جهت این برگه ها نامناسب باشد، نیاز به زیرسازی دارد. دو ورق که به یکدیگر وصل شده اند، در غایت یک برگه ژئوممبران را ساخت می کنند. ژئوممبرانهای LLDPE کلیدی انواع پلیمرهای پلیاتیلن ایجاد میشوند که دامنه جرم وسیعی را در برمیگیرند. 1. ورقهای پلیمری از محصول پلی اتیلن سنگین مهم چگالی بالا شامل ۹۷% پلی اتیلن سنگین ، ۲٫۵% کربن سیاه و ۰٫۵% آنتی اکسیدان می باشد. پروسه واکنش اکسیداسیون شامل شروع، پرورش و نقطه نهایی می باشد. واکنش اکسیداسیون به وسیله تشکیل مجموعه هیدروپروکسید، واکنش اهمیت اکسیژن، تشکیل رادیکال آزاد و حذف اتم هیدروژن از زنجیره پلیمری حادثه می افتد. تیم هیدروکسید ناپایدار می باشد و به آسانی تجزیه شده و تشکیل رادیکال آزاد را به دنبال خواهد داشت و به‌این ترتیب شتاب تخریب پلیمر ارتقا می یابد. کارایی تقویتی: از بوش HDPE می قدرت برای افزایش مقاومت در برابر جاذبه و مقاومت در برابر توانایی تغییر تحول رخ خاک استعمال کرد ، در ضمن برای بهبود پایداری ساختار ساختمان و کیفیت بورس ژئوممبران در تهران خاک. برخی از افراد برای مسطح نمودن زمین از خاک نرم استفاده کرده و در داخل و کناره های استخر خاک نرم می ریزند. به جهت کسانی که هر مدل نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در گزینه چگونگی استفاده از قیمت ژئوممبران خارجی ، شما شاید می توانید حساس ما در ورقه وب تماس بگیرید.