روشهای لیپوساکشن عموماً روی لایههای چربی عمیقتر متمرکز میشوند چون حذف رسوبات چربی در هنگام هدف قرار دادن همین لایهها آسانتر و ایمنتر به حیث می‌رسد همچنین مطلوبترین سرانجام را ایجاد میکند. در پایان عمل، بانداژهای محکم یا این که لباس الاستیک بر روی منطقه قرار می گیرند تا تورم را به دستکم برسانند و به فرم دهی خوب تر تن کمک کنند. مصرف داروهای مسکن تجویز شده از سوی دکتر می تواند به تسکین درد و ناراحتی امداد کند. برای بیمارانی که به انجام جراحی لیپوساکشن فکر می کنند، یاد آوری همین نکته لازم میباشد که لیپوساکشن یک شیوه درمانی نیست، البته می تواند به کاهش میزان چربی در مناطقی از بدن که در برابر کمتر وزن مقاومت می کنند، امداد می کند. ترقی های رخ گرفته در راستا لیپوساکشن به این رخ میباشد که به بهبود نتیجه های و کاهش ارتفاع زمان نقاهت امداد می کنند. سفارش می شود افرادی که قصد انجام جراحی لیپوساکشن ران دارند، صد رد صد با جراح پلاستیک باتجربه در این زمینه مشورت کنند. این شیوه بسته به اندازه حیطه (های) تحت معالجه در میان یک تا سه ساعت طول می کشد. بیشتر بیماران میتوانند 4 ـ 5 روز بعد از جراحی لیپوساکشن مسافرت هوایی داشته باشند، اما به شرطی که بتوانند حین مهاجرت تقریباً هر یک ساعت یک بار بلند شوند و مقداری راه بروند. در اکثر موارد، بیماران پس از جراحی تنها بایستی یک سری ساعت در بیمارستان باشند، البته در شکل حذف میزان زیادی چربی، ممکن میباشد حداق یک شب در بیمارستان بمانند. در صورت تمایل، میتوانید روز سپس از عمل دوش بگیرید. مهم گذشت قریه روز آمادگی کافی به جهت انجام کار های روزمره وجود خواهد داشت. بخش اعظمی از بیماران، تعدادی روز آن‌گاه می توانند به محل فعالیت خویش برگردند. یک دستگاه خلا یا این که مکش منحصر به فرد به کانول متصل شده و چربی های کنده شده را از تن بیرون می نماید و در انتها کار هر دسته برش دوخته می شود. فعالیت زیبایی لیپو ، معمولا اساسی بی حسی موضعی انجام می شود ؛ البته در مواقعی هم ممکن میباشد نیاز به بیهوشی باشد ؛ در همین نحوه برش های مضاعف کوچک 3 الی 4 میلی متری بر روی بدن ، آن هم در بخش هایی که اسکار آن معلوم نباشد ، تولید می شود آنگاه چربی های بیشتر آن منطقه به کمک دستگاه مکنده و از طریق لوله هایی که از همین برش های کوچک وارد تن شده اند تخلیه می گردد. برای کسانی که هر گونه نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در آیتم چگونگی استعمال از گن آنگاه عمل لیپوساکشن ، شما ممکن است می توانید اساسی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.