محمدرضا شهبازی، مدیرکل محل کار توانمندسازی سازمان بهزیستی مرز و بوم از نحوه اجرای این ضابطه و برخی موانع موجود چنین میگوید: براساس ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق و دستمزد معلولین همه دستگاههای دولتی، عمومی و همه سازمانها، مؤسسات، شرکتها، نهادهای انقلابی، شهرداریها و بانکها که از میزان دارایی دولتی به کارگیری مینمایند میبایست سهدرصد از مجوزهای استخدام خود را به افراد با معلولیت اختصاص دهند. مدیرکل محل کار توانمندسازی سازمان بهزیستی در تفسیر ستاره دار شدن سهمیه معلولین میگوید: کل سهمیه معلولان از مجوزهای صادر شده برای دستگاههای مدنی ستاره دار شده به همین معنی که فقط معلولان پس از قبولی در امتحان پایانی در آن رسته شغلی به کار گرفته می‌شوند و هیچ دستگاه و سازمانی نمیتواند شخص دیگری را در آن رسته شغلی به فعالیت گیرد. به جهت جستجوی فرصتهای شغلی تازه کافیست که نوع شغل و استان محل عمل خود را در کادرهای بالای همین کاغذ وارد کنید و آن گاه روی مورد «جستجوی شغل» کلیک کنید. ما‌درها و زنانی که عنصر و دلیل وزانت تاریخ و فرهنگ ما بوده اند و در همین در میان نیز براق ترین نقش از آن ما‌درها شهداست . هم داشته باشید. گاهی همین امتیازات ویژه است که دلیل مهم تفاوت شما اساسی بقیه داوطلبین در آزمون استخدام خزانه میشود. ثبت قانون اختصاص سهدرصد سهمیه اشتغال سازمانها و نهادهای دولتی به معلولان، روح تازهای در کالبد اشتغال معلولین دمید بهطوری که بخش اعظمی گمان میکردند مشکل استخدامی معلولین در شغل ها رسمی و مدنی اهمیت ثبت این ضابطه برطرف خواهد شد. در سالهای اخیر حساس هماهنگی و پیگیریهای انجام شده بوسیله سازمان بهزیستی و پیگیریهای مکرر سازمان اداری و استخدامی کشور خوشبختانه در صددرصد مجوزهای صادر شده به جهت استخدام در سازمانهای دولتی سهمیه سهدرصد استخدام معلولان لحاظ شده است. وی اساسی تأکید بر این که در حال حاضر هیچ دستگاه مدنی وجود ندارد که مجوز استخدام گرفته باشد، البته سهدرصد سهم معلولین در آن لحاظ نشده باشد، میافزاید: در سال قبلی مجموعاً ۱۳۰۶ آیتم سهمیه استخدامی به جهت ۲۳ دستگاه اجرایی داشتیم که از همین تعداد ۹۶۱ مورد مربوط به سهمیههای سال ۹۹ و ۳۴۵ آیتم هم از سالیان قبل آگهی استخدام بیرون از کشور ذخیره شده بود. زیرا سهمیههای تعیین شده به جهت معلولین ستارهدار می‌شود به همین شکل تخصیص مییابد که افراد در امتحان آن شرکت می کنند و حیاتی به دست آوردن حدنصاب نمره علمی وارد مرحله مصاحبه میشوند. کلیه کارجویان در هر حوزه، شهر، شغل و سنی تمایل به کوتاه و آسانتر نمودن همین مسیر ناهموار و تسریع در استخدام خود دارند. اگر شما هر گونه سوالی در ارتباط کلیدی چه جایی و شیوه به کار گیری از آگهی استخدام کمپانی ظریف مصور بروجن دارید، می توانید اصلی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.