اهمیت دقت به قابلیت جااندازیِ نقاط جوش و قابلیت آلوده کاریِ نمای کادر روزنه حرفه کویل لذا از هرگونه اتصال جوشی بایستی غربت شود تا نمای عمل به تمیزترین موقعیت قابل رویت باشد.برای اتصال روزنه حرفه کویل پانچی می بایست از شیوه پیچ ازرو یا پیچ پنهان بهره جست.این جای پیچ ها درصورتیکه روی نمای قاب روزنه رشته کویل تولید شود روزنه بصورت پیچ از رو و چنانچه بر روی دیواره فریم روزنه فن کویل تعبیه شود دریچه بصورت پیچ مخفی نصب می شود.با اتمام ساخت قاب نوبت به ایجاد درب روزنه رشته کویل پانچی می رسد.جنس درب از دسته ورق پانچیِ آلومینیومی می باشد.قطر رخنه ها یا این که چشمه های پانچ، سازه به میزان هوای واجب جهت دستگاه از ۶ میل به بالا می باشد.با دقت به لولایی بودنِ مدلِ این دریچه حرفه کویل باید درب آنرا اهمیت یک لولا به به کادر الحاق نمود.برای اینکه ورق پانچِ درب روزنه رشته کویل دچار تاب خوردگی نشود کناره های محیطی یا کناریِ درب روزنه فن کویل پانچی به میزان یک تا دو سانت بصورت ۹۰ مرتبه خم کاری می شود.از انجا که درب صورت لولا به فریم متصل و بازوبست می شود برای تثبیت درب به فریمِ دریچه حرفه کویل از قفل یا قفل های زیمنسی به کارگیری می شود.تعداد قفل های درب دریچه فن کویل به سایز و بعدها درب بستگی دارد.طریقه اتصال لولا به قاب و درب دریچه حرفه کویل بصورت پرچ آلومینیومی و دقیق می باشد که زائده های پرچ پس از تکمیل مراحل تولید دریچه حرفه کویل بصورت زننده رویت نگردد.پس از اتصال قاب به درب روزنه رشته کویل و الصاق قفل بر بر روی درب، نسبت به فرایندِ رنگ کاری بر روی سطح های داخلی و بیرونیِ روزنه فن کویل پانچی اقدام می شود.نوع رنگ از کالا پودری الکتروستاتیک در کدهای متنوع و شیک می باشد که پس از پاشش رنگ بر روی سطح های دریچه فن کویل پانچی در کوره پخته می شود.برای جلوگیری از ساخت هرگونه آسیب و صدمه به ساختار روزنه رشته کویل از مشماهای ضربه گیر به کارگیری می گردد. سایزینگِ دریچه دسترسی رشته کویل او‌لین مرحله از فرآیند تولید روزنه دسترسی فن قیمت روزنه بازدید رشته کویل کویل است. در سطح ی سپس حیاتی اعتنا به جانمایی محل مکش دستگاه حرفه کویل نسبت به کار گذاری روزنه مرکب خطی بر روی بدنه ی درب دریچه ذیل حرفه کویل اقدام خواهد شد. روزنه زیرفن کویل گریل دار از حیث رخ و ساختار شبیه روزنه پایین حرفه کویل معمولی است اصلی همین تفاوت که روی بدنه ی دریچه ذیل رشته کویل گریل دار شیار های گریای به ارتفاع ۹ و ۱۸ سانتی متری وجود دارد که همین شیارها هوای باطن محیط را به سمت حرفه کویل رجوع و برگشت میدهد. اضطراری به ذکر هست کلیه حرفه کویل های ارائه شده در تارنما گروه تخصصی دماتجهیز اهمیت شناسه کالا و بها مطلوب بوده و تخفیفهای گزینه حیث مصرف کنندگان در این قیمتها لحاظ گردیده است. مجموعه دماتجهیز جهت سهولت شما مشتریان عزیز، قابلیت و امکان فروش اقساطی را فراهم نموده است. در تارنما مجموعه تخصصی دماتجهیز، داده ها فنی ده­ها نوع از گونه های فن کویل، از برندهای معتبر حیاتی گارانتی اصلی، جهت برخورداری شما دوستان عزیز از حساس عالی خرید بهینه و هوشمند ارائه گردیده است. بها رشته کویل بر مبنا گنجایش ، مشخصات فنی و نوع برند متعدد است. بطور نمونه قیمت دریچه های چوبی از آلومینیوم و پروفیل فراتر میباشد و رنج ارزش بنابر طرح و کاربرد روزنه ها متغیر می باشد به تیتر مثال سقفی ها گرانترند و درب لولایی دارای قفل زیمنس نیز از دریچه اهمیت درب وزنه ای ارزش بالاتری قیمت روزنه دسترسی حرفه کویل دارد. قابلیت کارگزاری گونه های دریچه های خطی جهت رجوع هوای حرفه کویل. جهت گزینش و خرید کردن آسان فن کویل ، نخست باید گنجایش آیتم نیاز را انتخاب کنید. 1. به جهت چک دبی آب سرد آیتم نیاز سرمایش حرفه کویل ها بایستی میزان بارکل سرمایی بر مبنای (BTU/h) هر یک از فضاهای ساختمان را بر عدد 5000 تقسیم نمود. برای دسترسی به اجزاء داخلی رشته کویل به خواسته سرویس، تعمیرات و بازدیدهای دورهای از دریچهای واقع بر بدنه فن کویل استفاده میشود.