فشار شکن ، فشار شکن آب ، تولید کننده انواع شیرهای فشار شکن

شیرهای چندراهه مخصصوص لوله کشی های صنعتی . 1- قبل از کارگزاشتن کلیه شیرهاي سیستم را گشوده کرده تا هواي باطن سیستم لوله کشی تخلیه شود. به این ترتیب برای عدم رخداد مشکلات غیر قابل انتظار در فشارهای کمتر که حجم ارتقاء می یابد، لطفا از لوله خروجی بزرگتری استعمال کنید. بخار سیال متراکمی می باشد و حجم آن در واحد وزن هر قدر که فشارش کمتر یابد، ارتقاء می یابد. برای کنترل این حجم از شیر فشار شکن به کار گیری میشود. همین خصوصیت سبب می شود که افت فشار غیر قابل انتظاری در فشار بخار شود. این کنش و واکنشها منجر می‌گردد تا همین دو نیرو همدیگر را خنثی کرده و فشار آب در حد مطلوب و به ترازو وارد سیستم شود. این شیر به علت داشتن قطعات جانبی نظیر عملگر، پوزیشنر و کنترلر افت فشار زیادی را تولید می کند. به جهت این که سیستم آب مصرفی به طور قابل اعتماد و در جهت نگهداری منابع عمل کند، بایستی از لحاظ فشار آب در حالت مناسب فعالیت کند. و به کنترلر پیامبر می شود. در بخش شبیه سازی طریق عملکرد شیر کاهنده فشار موجود که فشار محل ورود متغیر میان 350 بار تا 180 توشه را به فشار خروجی ثابت 100 توشه کاهش می دهد، گزینه تحلیل قرار گرفته و دارای مطالعه کارهای انجام شده پیشین معادلات حاکم بر عملکرد آن استخراج شد. به عامل اعمال نيروي فشار بخار ورودي بر زير شير اصلي ، تغييرات فشار ورودي به شير منجر تغيير فشار خروجي می گردد، براین اساس دوران به کار گیری از اين جور شير بايد از ثابت بودن فشار ورودی مطمئن شد. به این ترتیب نمیتواند همانند شیر فشارشکنی که در شرایط بسته کار میکند، فعالیت کند. ذرات ریز موجود در خط می تواند بر کارکرد معمول شیر زخم بزند، به این ترتیب خوب تر هست جهت داشتن عمري طولانی خیس یک فیلتر ریز قبل از آن کارگزاشتن شود. آن ها آخری خط دفاع در برابر دوری از پیدایش فاجعه انفجار در بویلر را برعهده دارند. ولوهای فشارشکن هیدرولیکی در صنایع فولاد، نفت و گاز، خودروسازی و سیمان کاربرد شیر فشار شکن شیراز گسترده ای دارند.

حتما بخوانید:
مهمترین روندهای تکنولوژی و فناوری های نوظهور در سال ۲۰۲۰