از آنجایی که تخته های شنا امکان شناور بودن دارند استعمال از آنها به جهت شنا کردن در دریا به جهت ایمنی همواره سفارش شده است. صخرههای ناهموار در کنار یا حتی کف دریا وجود دارا هستند و قابلیت و امکان شناسایی همه آنان قبل از شنا ناممکن است. جزر مد جریانیست که نسبتاً کلیه با آن آشنا هستیم ولی گاها آنرا در نظر نمی گیریم. تمرین طولانی مدت، کلیدی ریتم منظم و شدت میانگین سبب ساز سازش مناسب اصلی دیگر فعالیتهای شخص میشود: تثبیت فشار خون، کمتر فرکانس قلبی هنگام خواب و فعالیت، و ارتقا تحمل در انجام فعالیتها از دیگر فواید شنا به جهت سیستم قلبی عروقی به شمار میآیند. شناگران جدید کار بایستی چگونگی حرکتهای هماهنگ دست حساس نفس کشیدن را تمرین کنند. شنا در اینجا از اصول اولیهای همچون شناخت مهم آب شروع میگردد و اهمیت کلاسهای آموزشِ چهار شنای اصلی، تدریس نجات غریق، کلاسهای آموزشِ سینکرونایز (حرکات موزون در آب، ویژۀ دختران) و کلاسهای آموزشِ واترپلو در سطح ها مختلف، ادامه پیدا میکند. برای کمپانی در این عصر طبق معمول فرد بایستی به شنای کرال پشت و کرال سینه آشنایی داشته و توان شنا در نصیب عمیق استخر را بهراحتی داشته باشد . اگر‌چه شناوری در آب فشار را که طبق معمول در حین ورزش جذب مفاصل میشود، از بین میبرد، شناگران کماکان میتوانند از ماهیچه ها پشت در هنگام شنا نمودن نیز استعمال کنند. روشنایی چال حوض ها از ترک کوچکی که در سقف بود، تأمین می شد. در رخ پهناور بودن نیز آب از کنارههای آن به درون دیده باطن خواهد شد. در واقع، طی این مطالعه معلوم شد زنان بارداری که در اوایل تا اواسط بارداری شنا می کنند، خطر زایمان زودرس و نقایص مادرزادی کمتری خواهند داشت. سرمای آب علاوه بر گرفتگی عضله ها اثرات دیگری هم بر تن می گذارد. برای نمونه جریان های ساحلی که بر بر خلاف امواج از سمت ساحل به سمت دریا حرکت می کنند. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه کلیدی حلقه شنا بچه دیجی کالا وب وب سایت خود باشید.