قانون انحصار ورثه در سال 1401 با سال 1400 تفاوت چندانی ندارد. به مرور برخی قوانین میپردازیم:

قانون تصدیق مصوب 1309:

فصل دهم قانون امور حسبی مصوب 1319:
بند ث ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394:
هرکس که فوت می‎‌کند میبایستی اولاً ورثه و ثانیاً میزان سهم الارث آن‌ها مشخص شود. به این گواهی که مشتمل بر مشخصات وراث و سهم الارث آن‌ها است گواهی انحصار ورثه می‌گویند.

نکته مهم:

توجه داشته باشید لزومی ندارد که لیست اموال متوفی را به شورای حل اختلاف اعلام کنید. زیرا تقسیم ارث با صدور گواهی انحصار ورثه تفاوت دارد.
گرفتن انحصار ورثه به معنای تقسیم اموال نیست بلکه فقط تعیین وارث و میزان سهم از ارث است. در ادامه در مورد هر یک توضیحات بیشتری خواهیم داد.
با خدمات وکلای هوداد می‌توانید بهترین وکیل انحصار وراثت را داشته باشید.

ورثه چه کسانی هستند؟

مطابق قوانین کشور اولاً اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی در تقسیم سهم الارث و تعیین ورثه مطابق مقررات خود عمل می‌کنند.

برای ایرانیان شیعه قانون 3 طبقه مشخص کرده است که طبقه اول نسبت به طبقه دوم اولویت دارد و همینطور طبقه دوم نسبت به طبقه سوم.

بنابراین به غیر از زن و شوهر که همیشه ارث می‌برند برای اقدام نسبی تا وقتی که حتی یک نفر از طبقه بالاتر باقی باشد، نوبت به وراث طبقه بعد نخواهد رسید. میزان سهم الارث را هم قانون مشخص کرده است.

آثار داشتن گواهی انحصار وراثت چیست؟

این گواهی از سوی شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت شخص متوفی صادر می‌شود و بر اساس آن میزان سهم‌الارث ورثه تعیین می‌شود.

هر شخص ذی‌نفعی از جمله ورثه، برای اقدامات حقوقی و قانونی مربوط به اموال متوفی باید گواهی مذکور را ارائه کند. به طور کلی بدون گواهی انحصار ورثه، تقسیم و انتقال ترکه امکان‌پذیر نخواهد بود.

در سال ۱۳۹۹ بخشنامه‌ای توسط وزارت دادگستری صادر شد که بر طبق آن اگر یک نفر بیشتر از ۵۰۰ میلیون ریال اموال داشته باشد، بعد از فوت وی باید گواهی نامحدود صادر شود و آگهی آن نیز در روزنامه منتشر گردد.

در گذشته برای صدور گواهی انحصار ورثه نامحدود، دارایی تا ۳۰ میلیون ریال بود که در حال حاضر به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

از سوی دیگر، اگر اموال متوفی کمتر از این مقدار باشد، گواهی حصر وراثت محدود توسط شورای حل اختلاف صادر می‌شود و نیازی به نشر آگهی نخواهد بود. به همین دلیل مدت زمان دریافت گواهی حصر وراثت محدود کوتاه‌تر از انحصار ورثه نامحدود است و در ۳ تا ۷ روز صادر می‌شود.


بیشتر بخوانید: شرایط و مراحل طلاق توافقی در سال 1401


گواهی انحصار ورثه به صورت محدود یا نامحدود صادر می‌شود.

اگر متوفی مالی داشته باشد برای اموال وی گواهی انحصار ورثه نامحدود صادر می‌شود که برای فروش مال موروثی باید این گواهی را ارائه کرد. اما اگر مالی وجود نداشته باشد، گواهی محدود صادر می‌شود.

به طور کلی این دو نوع گواهی صرفا از نظر مدت زمان صدور با هم تفاوت دارند. زیرا صدور گواهی نامحدود به انتشار آگهی نیاز دارد که تا یک ماه طول می‌کشد اما گواهی محدود سریع‌تر صادر می‌شود.

به طور مثال:
اگر شما اعلام کنید که شخص فوت شده اموالی بالای ارزش پنجاه میلیون تومان دارد بایستی گواهی حصر وراثت نامحدود اخذ نمایید، در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت محدود اخذ می‌شود. این مبلغ پنجاه میلیون تومان بر طبق بخشنامه وزارت دادگستری است. در واقع جدیدترین شرایط انحصار وراثت سال 1400 است.

منبع: https://sitevakil.com/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%AA/