آیا باید موهای زائد را قبل از لیزر بیکینی اصلاح کنیم؟ و نباید اون مو های باریک که در بین رو اصلاح نماییم ؟ درصورتیکه چه ممکن است در دربین جلسات درمان نیاز به شیو کردن داشته باشید که لیزر مو همدان ایرادی ندارد. بنابراین بیش تر اشخاص از آزمون نمودن طرز های متفاوت که سبب ساز کمتر موهای زائد صورت می گردد دریغ نمیکنند. بیماری هایی که ناشی از خلل هورمونی هستند، بر رشد مو های بدن تاثیر دارند و از آن جایی که احتمال به وجود آمدن دوباره فولیکول های مو وجود دارد، نمی توان تضمینی برای سرانجام لیزر داشت. وظیفه این سیستم مهیا کردن سطح پوست برای تابش امواج لیزر می باشد به این ترتیب که با شلیک مواد سرمازا (کرایوژن) به تراز فوقانی پوست در چندین میلیونوم ثانیه پیش از تابش پالس لیزر، دمای سطح پوست به رخ قابل توجهی کاهش می یابد به طوری که احساس سوزوسرما بر روی مرحله پوست تماما مشهود می باشد. فیلم ذیل به کار گیری از دستگاه مدیو استار را در درمان ضایعات عروقی یکی از از بیماران کلینیک زیبایی گلدن نشان می دهد. لباس گشاد و نرم و راحت بپوشید تا از اصطکاک حساس پوست خودداری شود. همین دستگاه تازه ترین لیزر بازار می باشد و از وصال موردها غذایی به فولیکول مو خودداری می کند که در فرایند ی از دربین بردن فولیکول مو فراوان مفید است. در غیر این رخ جایز نیست. این روش یک عدد از عاقبت بخش ترین نحوه هاست اهمیت اعتنا به همین امر که در این روش فولیکول های مو به رخ به طور کامل از در بین می فرایند و تقریبا همیشگی محسوب می شود. مثلاً نگذاشتن عینک ایمنی هنگام لیزر رخ و برخورد نور لیزر اهمیت چشم، سبب ساز زخم جدی به چشم می شود یا عدم تهیه درست درجهی لیزر میتواند باعث به سوختگیهای شدید شود. • بر روی skintell نباید کلیدی پارچه پوشانده شود چون به روزنه اش آسیب می رساند. روز درمان به هیچ تیتر موهای زائد خویش را شیو نکنید ، چرا که ممکن میباشد به پوست آسیب وارد کند. چنانچه شما هر دسته سوالی در ارتباط حساس چه جایی و روش استفاده از لیزر مو فومن دارید، می توانید حساس ما در کاغذ وب تماس بگیرید.