خطرات سلامتی: ممکن می باشد باعث کوری، بثورات پوستی، تاول، وضعیت تهوع، اسهال، مشکلات تنفسی، سرطان، آسم، تشنج و بروز بیماری پارکینسون شود. جیوه (Hg) یا سیماب، فلزی سنگین و نقرهای رنگ میباشد که در دمای اتاق به شرایط مایع است. پیش از انجام فعالیت قطعا بایستی نسبت به رعایت نکته ها ایمنی در آزمایشگاه مبادرت فرمایید و سپس آغاز به کار کنید. 2. در صورتی که مواد شیمیایی روی لباس تان سرازیر شد حساس احتیاط آن را خارج کنید و چکیده از پوست تان که با مواد شیمیایی کثیف شده هست را با مقدار زیادی آب بشویید. همینطور این ماده شیمیایی در مخلوط شدن با آب دوچندان گرمازا هست . 3. درصورتیکه لباس شما مهم مقدار زیادی از مواد شیمیایی آلوده شده می باشد اساسی لباس پایین دوش حتمی بروید و نیز زمان که آب در اکنون ریختن میباشد لباس خویش را بیرون کنید. در این رخ هر چه سریعتر می بایست اقدامات و نکات ایمنی در آزمایشگاه را انجام دهید. 5. توجه داشته باشید که فلزهای سنگین نظیر سرب مواد زیاد خطرناکی میباشند و تن شما کار کشته به دفع آنها نمیباشد پس در صورت ریخته شدن همین فلزات مانند سرب حتما مسئول آزمایشگاه را خبر نمایید. امروزه این مواد آلی را می اقتدار از طرز طرز های صنعتی و آزمایشگاهی بدست آورد. از دیگر نکته ها ایمنی در آزمایشگاه آشنا بودن کارکنان کلیدی نحوه مواجه اهمیت خطر و استعمال از تجهیزات ایمنی است. پرسنل آزمایشگاه باید با محل قرار گرفتن وسایل ایمنی و روش استعمال از آن ها آشنا باشند تا در رخ نیاز بتوانند از آن ها استعمال نمایند. به کارگیری مداوم از ممبران ها در تجهیزات متعدد تصفیه سبب ساز می‌گردد تا حجم متعددی از ذرات معلق و کلوئیدی در پساب ها بر روی سطح ها آن ها انباشته شود. 1. مسئول آزمایشگاه را خبر نمایید تا به شما در انجام نکات ایمنی هنگام چنین اتفاقاتی کمک نماید. و سر و تن و رخ خود را با دقت بشویید. این فرایند ها به نوبه خود ممکن هست شامل سنگ زنی ، مخلوط نمودن اجزای گوناگون ، حل نمودن ، گرم کردن ، تعامل اهمیت مواد باشد (واکنش شیمیایی یا بیوشیمیایی اساسی تشکیل ترکیبات تازه ماده) ، خنک شدن ، تبخیر یا تقطیر ، پرورش کریستالها ، فیلتر نمودن و … اسید ها و بازها را قبل از تمیز نمودن خنثی نمایید. به جهت کسانی که هر مدل نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در آیتم چگونگی به کارگیری از مرکز فروش مواد شیمیایی در قم ، شما شاید می توانید حیاتی ما در برگه وب تماس بگیرید.