در این طریق تاثیری که لیزر به جهت بالاکشیدن سینه دارااست نظیر پوشیدن یک سوتین هست و در واقع لیزر به صورت ترکیبی اهمیت جراحی به عمل می رود که جراح از لیزر به جهت بالاکشیدن بافت سینه به کار گیری می کند. کاشت نخ در بافت سینه به صورت تزریق ذیل پوست انجام می شود و سپس از اتمام کار سرنگ از ذیل پوست خارج کشیده می شود. کار لیفت سینه در اصطلاح طبابت ذیل عنوان ماستوپکسی شناخته می شود، اقدامی است جهت از دربین بردن پوست مازاد در سینه و سفت کردن بافت اطراف پستان جهت ایجاد صورت مناسب برای پستان عمل ليفت سينه به چه صورت است ها. فعالیت لیفت سینه یا ماستوپکسی یکی از اشکال جراحی سینه است که جهت تولید سایز مطلوب و زیبایی سینه آیتم استعمال قرار می گیرد. را در اختیار بیمار قرار خواهد داد. معمولا طی یک عصر انجام امبدینگ، بسته به سیستم بدنی مراجعه کننده 1 الی 3سایز تغییر سایز را خوا‌هیم داشت. کارداران متعددی می توانند منجر تغییر‌و تحول بافت سینه و از دربین رفتن حالت ارتجاعی آن شوند که در این در بین می قدرت به حاملگی و شیردهی، تغییرات وزن، مسائل وراثتی، گیرایی زمین و افزایش سن اشاره کرد. گذشت دو ماه از شیردهی و نداشتن قصد بارداری مجدد(هرچند که انجام همین فعالیت مانع از شیردهی نمی شود ولی باید در حیث داشت که بارداری دوباره نتیجه های عمل را تغیییر دیتا و سبب تغییر تحول فرم دوباره سینه می شود. در همین شیوه اصلی بالا کشیدن و حذف پوست، پستان ها را در موقعیتی فراتر از موقعیت قبلی قرار دیتا و از فرم تازه آن ها حمایت می شود. در همین شیوه فسمت اضافه برداشته شده و نوک سینه در حالت تازه قرار می گیرد . همینطور بایستی به پشت خوابیده و در پشت خود بالشت بگذارید تا سینه شما در بالا قرار بگیرد. دلایل دربین لیفت سینه حیاتی پروتز سینه چیست؟ لیفت سینه اهمیت لیزر یکی از نحوه های بدون جراحی برای بالاکشیدن و لیفت سینه است.