من حس می کنم اثر فرهادی همین فیلم را به جهت پاسخ به افرادی که دائما جایزه ها و سعی او را به نقد گرفته اند و مضحک می نمایند ساخته است . او همینطور در تعدادی فیلم کوتاه و تئاتر نیز نقش آفرینی کرده البته بیشک بازی او در فیلمی از اصغر فرهادی فصلِ جدیدی در کارنامهاش رقم زده و اکنون نگاهِ جهانیان را به خود جلب کرده است. امیر جدیدی را پیش از این در ۱۴ اثر سینمایی دیگر دیدهایم که از دربین آن‌ها می توان به؛ «تنگه ابوقریب»، «اژدها وارد میشود»، «سیزده»، «قاتل اصلی» و «عرق سرد» اشاره کرد. اگر همین انتظار نامعقول را از هنرمندان و ادیبان داشته باشیم، همهی آن‌ها به عاقبت اشخاصی اشخاصی دچار می شوند که یا این که ممنوعالکار میباشند و یا این که شکاف بلد کردهاند. آنها گذشته و آینده آن فرد را نادیده میگیرند. او بیشتر کرد: من در همین فیلم ضعف کارگردانی میبینم؛ این به آن مضمون‌ وجود ندارد که اصغر فرهادی کارگردانی بلد نیست، پیش از همین بارها و بارها این مورد قضیه را اثبات کرده که کارگردانی پیروز دست است. از او بت می سازید و در یک دیده به هم زدن می شکنید؟ امیر جدیدی بازیگر ۳۸ ساله، که به خوشچهرهگی نیز دارای شهرت است، به جهت بازی در دو فیلم «عرق سرد» و «تنگه ابوقریب» چیره سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر سال ۱۳۹۶ شده است. نکتهای که واجب میباشد بر آن تاکید شود، تفاوت میان معنای دو واژه «ایده» و «سوژه» میباشد که پیشتر به آن اشاره شد. نگاهی به کارنامه او نشان می‌دهد او به شخصیتهای فرعی فیلمهایش هم به ترازو شخصیتهای اهمیت دقت دارد و گاه یک شخصیت حاشیهای و حتی غیرمهم کلِ روند حساس داستانِ فیلم را بر نیز می زند یا انتخاب میکند. او پس از سناریو فیلم دلیر ادعا کرد که فیلم اصغر فرهادی بر پایه فیلم برنامه مستند او به اسم دو سر برد، دو سر شکست ساخته شده که او همین فیلم مستند را به تیتر انتها عمل کلاسیاش در سال ۹۲-۹۳ ساخته است. چنانچه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه اصغر فرهادی دلاور کپی لطفا از تارنما اصغر فرهادی قهرمان سخن های ما دیدن کنید.