در آب، در بخش اعظم سنگ ها و مواد معدنی و ترکیبات مختلف آلی موجود است. تنفس اکسیژن خالص در فشارهای نسبی بالا برای سالمی میتواند مضر باشد. اکسیژن خالص به جهت تبدیل شارژ مایع فولاد کوره و قراضه به فولاد استفاده می شود. استفاده از اکسیژن خالص در جریان های بالا باعث می شود. هیچ گاه اجازه ندهید که اکسیژن مایع در گوشه ای از سیستم اکسیژن رسانی تجمع یافته و یا ساخت تله نماید، زیرا موجب قطع شدن سیستم می شود. علاوه بر این، تکان دادن ذوب حیاتی آرگون یا میدان الکترومغناطیسی اکثر اوقات به آن‌ها اجازه می دهد تا آسانسور شوند. موادی که منجر آتش سوزی می شوند را در کنار مخزن محافظت نکنید. 1. ظروف محتوی گاز اکسیژن می بایست قبل از انجام امتحان حداقل به مدت ۶ ساعت در دمای محیط آزمون قرار گیرند. استنشاق اکسیژن 80% درفشار1 اتمسفر به جهت مدت بیش از 12 ساعت می تواند منجر سوزش دستگاه تنفسی، کاهش تدریجی در گنجایش حیاتی، سرفه، گرفتگی بینی، گلو درد و درد قفسه سینه شود. از 70 الی 80 درصد اکسیژن موجود در مخزن به راحتی میتوان استعمال کرد و هنگامی که به میزان اکسیژن به این سطح برسد باید التماس شارژ مخزن داده شود. مرحله اکسیژن محلول در فولاد مایع باید پایین باشد. سوله اکسیژن در خصوص پر نمودن دوباره سیلندر ها نقش کاملی در زمینه خدمات رسانی به مشتریان خود خواهد داشت. زمان استفاده از شیر مخزن اکسیژن می بایست احتیاط حتمی را انجام بدهید و شیر ها را به آرامی باز کنید، چرا که باز نمودن یک باره آن موجب خارج شدن اکسیژن در ناچیز ترین روزگار می شود. که اکسیداسیون پرسرعت عنصرها موجود در آهن کوره انفجاری رخ دهد. می تواند اهمیت تمام عناصر به جز گازهای غیر مستقیم ادغام شود. در صورتی که گازهای خنثی جایگزین اکسیژن که برای حیات ضروریست، گردد می تواند موجب خفگی شود. بنا بر این می بایست مخزن اکسیژن در جایی مراقبت شود که به بدور از گرد و غبار واکنش اکسیژن مایع حساس روغن و آلودگی باشد. استانداردملی کشور‌ایران شماره 3240، در برگیرنده ویژگی­های گاز اکسیژن برای مصارف پزشکی، روش­های آزمون خلوص و ناخالصی های گاز، ظروف محافظت و ذخیره گاز، رنگ آمیزی سیلندر، نشانه­گذاری روی بدنه سیلندر گاز و مخازن مایع و ایمنی گاز اکسیژن برای مصارف پزشکی، میباشد. زیرا اکسیژن در هنگام کشته شدن اساسی کربن واکنش می دهد و گاز co را تشکیل می دهد. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها بیشتر در آیتم اکسیژن مایع ضریب تبدیل لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.