خیلیها هم که با آن ها کلام میکنید میگویند ای کاش در دوران گزینش رشته، فلان رشته یا فلان گرایش را تعیین میکردم و یا این که در زمان انتخاب دانشگاه، فلان دانش گاه را گزینش میکردم و در صورتی که آن فعالیت را میکردم امروز به مراتب از جایی که هستم موفقتر میبودم. حتماً در زندگی خویش حیاتی انسانهایی روبرو شدهاید که بارها میگویند ای کاش به عقب برمیگشتیم و در آن زمان، فلان مشاوره کنکور حسابداری کاردانش تعیین را میکردیم. اگر‌چه هر مرتبه برتری الزما بهترین مشاور کنکور وجود ندارد اما توجه داشته باشید که یک عدد از شروط کلیدی و کلیدی در گزینش بهترین مشاور تحصیلی کنکور سوابق برد خویش مشاور در کنکور است. کلیدی توجه به رقابت شدیدی که در کنکور سراسری وجود داراست داشتن مشاور و پشتیبان امری حتمی است. نقش دارای مشاور رتبه برتر دادن برنامه درسی متناسب حساس وضعیت و مرحله درسی شماست و همینطور مشاور رتبه برتر با اشرافی که به منابع متنوع درسی دارااست می تواند بهترین مرجع را حیاتی توجه به مرحله درسی شما معرفی کند. بنابرین در شکل تصویب اسم تعداد مشخصی از علم آموزان، ظرفیت کامل شدن شده و امکان ثبت اسم تعداد داوطلبان بیشتری به جهت آن مشاور وجود ندارد. در ادامه این مطلب ابتدا به معرفی چند از مشاورین سکو برتر که در دانشگاههای مطرح مرزو بوم ادامه علم آموزی ارائه می کنند پرداخته میشود. ببینین آن گاه کنکور دقیقا همین موسسه ها و حتی برترین مشاوران برنامه ریزی برای کنکور با بهترین مشاور کنکور میهن دنبال جايگاه برتر ها از گزاره خودم بودن بهم میگفتن بیا بگو که تو اهمیت کتاب ها و پکیج های ما درس خوندی و مرتبه اوردی و مبالغ پیشنهادی لطف نیز میدادن اما خیلی غیر مستقیم آدم رو توی همین مسیر قرار میدن و گرنه عزت نفس آدم قبول نمیکنه که همچین کاری بکنه ! هر شب نکته ها درس خوندن و نوشته های انگیزشی و تجربه های شخصی کنکوری که نویسنده تمامی شون مشاورین خودمون هستن و هیچ جای دیگه پیدا نمیکنید رو در گروه تلگرام مخصوص تیم مشاوره به جهت شما میذاریم. ما خودمون توی تیم مشاوره مون هزینه ای که میگیریم، بستگی داره به امکاناتی که شاگرد میخواد. همین به این معنی که باید امتحان های شبیه ساز بیشتری رو توی خونه عمل کنی.