با مشخصات ظاهری ماهی شوریده آشنا شوید:

ماهی شوریده، ماهی دوکی شکل ظریف و کشیده ای است با فلس ریز نقره ای.

 

رنگ بدن آن در ناحیه پشتی قهوه ای و در میانه بدن و شکم نقره ای و باله های سینه ای و شکمی آن قهوه ای تیره میباشد.

 

دارای باله پشتی بلندی می باشد که تا نزدیک دم آن میرسد.

 

طول ماهی شوریده به 70 سانتی متر میرسد ولی معمولا 30 تا 40 سانتی متر است.

 اینجا کلیک کنید.