بازیگران این فیلم به قدری در نقش خویش فرو رفتهاند که خواه یا ناخواه جذب عملکرد آنها میشوید و خود را به جریان فیلم خواهید سپرد. اطلاعات خیلی متعددی از داستان فیلم Black Adam نداریم و تیزر منتشر شده نیز خیلی داده ها خاصی را فاش نکرده است.ولی ما از قبل میدانستیم که در فیلم بلک ادم قرار میباشد شاهد تیم لیگ عدالت آمریکا (Justice Society of America) یا این که JSA باشیم که یک گروه متشکل از ابرقهرمانان دنیای دی سی است. «بیل موری» را مدام دوست داشتیم؛ چرا که سبک بازیگری کمدی او تقریبا دارای هر بازیگر دیگری فرق دارد! در مرحله نخستین تعداد فیلمها دو عدد است : یکی برای صدا و دیگری به جهت تصاویر . یک عدد از بهترین نکته ها مثبت همین فیلم «ایوان مکگرگور» بازیگر نقش حیاتی آن است که از کل توان خود مایه گذارده میباشد تا بازی زیرپوستی و جذابش را در تک تک صحنههایش حضورش به اکران بگذارد و باید اعتراف کرد که احتمال دارد هیچکس دیگری نمیتوانست به مهربانی جای این بازیگر، نقشآفرینی کند. هالی جوئل آزمنت، جود لا، فرانسیس اوکانر، برندن گلیسون و ویلیام هرت در همین فیلم نقشآفرینی کردهاند. همین فیلم در یک جاده منحصر به فرد به شخص انگلیس میگذرد. همین فیلم استیون اسپیلبرگ نمایشی عالی درباره یک پسر ربات هست که برای علاقه ورزیدن برنامهریزی شده است. فیلم راجع به ارتباط عاطفی یک زن عادی و یک مرد متخلف میباشد که در نزاع در بین خلافکاران، زن سلاحی برای دفاع از مرد بر می دارد و در نتیجه پنج سال به زندان میافتد. همین فیلم بر شالوده یک تیم امداد ساخته شده است که وقتی در ایالا متحده مضاعف دوست داستنی وبده است. ماجرا همین فیلم بر شالوده رویدادهای واقعی می باشد. همین فیلمها که از مه ۱۹۹۹ نمایش شدند، به قصه پسزمینهٔ همین مجموعهٔ سهگانهٔ ابتدا به خصوص تاریخ شخصیت دارت ویدر میپرداختند. شاید یک دهه قبل ساختن فیلم راجع به مشاهیر پهناور موسیقی جهان مضاعف همهگیر شده بود و خیلیها راجع به زندگی همین موسیقیدانها فیلمهای متفاوتی میساختند و تعدادی سالی بود که دیگر خبری از همین قبیل فیلمها نبود تا این که طی سه سال پیشین دوباره امثال این فیلمها به روتین تولید خویش بازگشتند. «بونگ جون هو» که عمده او را برای فیلم فوقالعادهاش یعنی «خاطرات یک قتل» میشناسند، کارگردانیست که احتمال دارد عجیبترین جور توان را داشته باشد! فیلمنامهٔ آن را کریستوفر مارکوس و استیون مکفیلی نگاشتهاند و بازیگران متعددی که بخش اعظم آنان در فیلمهای قبلی دنیای سینمایی مارول حاضر بودهاند، در این فیلم نقشهای پیشین خود را تکرار کردهاند. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط اهمیت دانلود فیلم ر دوبله پارسی بدون سانسور وب وب سایت خود باشید.