اسهال و استفراغ سبب به از دست رفتن میزان زیادی پتاسیم از دستگاه گوارش می شود. شما میتوانید اهمیت دریافت سرویس ها آزمایش در محل گروه آزمایش آنلاین از حالت سالم قلب خود آگاه شوید. تیم آزمایش آنلاین همین امکان را برای شما آماده کرده می باشد که چه از طریق خدمات ویزیت پزشک معالج در منزل و چه از شیوه خدمات مشاوره طبابت تلفنی، بهراحتی و بهسرعت با دکتر در مورد شرایط سالمی خویش مشورت کنید و در رخ نیاز، آزمایشهای حتمی را هم انجام دهید. از سوی دیگر، به جهت انتخاب علت فقدان پتاسیم، دکتر سابقه طبی شما و داروهایی که مصرف میکنید را باز‌نگری میکند. سطح های بالای پتاسیم می تواند سبب به شرایط حاد شده و به اورژانس طبابت نیاز دارد، بهخصوص در صورتی که پتاسیم در طی یک دوره کوتاه وقتی ارتقا یابد. قند طبیعی آب نارگیل طی ورزش برای بدن انرژی فراهم کرده و آن گاه از ورزش به تأمین دوبارهی ذخایر گلیکوژن کمک خرید پرمنگنات پتاسیم صنعتی میکند. یکی از از بزرگترین مشکلات تغذیه جوامع امروزی همین می باشد که سدیم و پتاسیم کمی مصرف می نمایند پس آشنایی خوراکی های پتاسیم دار یا مواد غذایی سرشار از پتاسیم که در ادامه همین بخش از تندرست نمناک معرفی شده هست امری اهمیت و حتمی هست ؛ این خوراکی ها سرشار از پتاسیم میباشند پس آنان را در برنامه غذایی خویش بگنجانید. Na اجازه پیدا می کنند از غشاء سلولی عبور نمایند و براین اساس action potential بهطور غیر مجاز از غشاء سلول عبور میکند. کلیهها این فعالیت را با دفع مواد زائد و الکترولیتهای مازاد از بدن از شیوه ادرار انجام میدهند. این آزمایش شامل گرفتن کمی خون از رگ دست یا این که بازوست. در بررسیها معین شده که منیزیوم و پتاسیم اثرات نوروپروتکتیو قابل توجهی دارا هستند ، نیز چنین ارتباط این دو ماده با فشار خون و ریسک فاکتورهای دیگر سکته مغزی شامل هیپرتری گلیسیریدمی و بیماری قلب و عروق اثبات شده است. مصرف میزان محدود پتاسیم به مرور روزگار فشار خون بالا و بیماریهای قلبی و عروقی را تا حد زیادی کاهش میدهد.