کود های حاوی پتاسیم به ویژه این کود را کود کیفیت می نامند چرا که خواص فراوان متعددی برای بهبود کیفیت و ارتقا رشد محصولات کشاورزی مختلف دارد. عدم کاربرد پتاسیم (1.2 عدد) طرح سولفات پتاسیم پتروشیمی ارومیه حاصل شد. این ماده در داروهای ملین و داروهایی که جهت تخلیه روده بزرگ پیش از کولونوسکوپی تجویز می شود کاربرد دارد. این کمک خواهد کرد که پتاسیم را به درستی از روش رگ ها توزیع کند. به علت داشتن خاصیت انفجاری نیترات پتاسیم، در تهیه و تنظیم این کود به طور معمول 80 % نیترات پتاسیم را حساس 20 درصد کلرید پتاسیم ترکیب میکنند. خوبتر هست در وقتی که زمین خالی هست از همین کود به کار گیری نشود، چون باران سبب شستشوی آن از خاک میشود. در اصل به ازای هر درخت به صد و پنجاه گرم کود سولفات پتاسیم مورد نیاز هست و در هر هکتار زمین نیز در بین روستا الی بیست کیلو گرم از این کود گزینه به کارگیری قرار می گیرد و در شرایط محلول پاشی نسبت به صد الی صد و بیست گرم از همین کود را در یک لیتر آب حل میشود. سولفات پتاسیم آکساپول، حاوی دو عنصر ضروری پتاسیم و گوگرد به جهت رویش گیاهان میباشد که با جذب سریع می تواند به رخ کوددهی یا به شکل محلول پاشی آیتم استعمال قرار گیرد.سولفات پتاسیم یکی از لبریز مصرف ترین کودهای کشاورزی است که تامین کننده نیاز گیاه به پتاسیم و گوگرد می باشد. به جهت اندازهگیری نشتیونی، نمونههای برگ (بهاندازة یک دایره به شعاع 1 سانتیمتر) در قوطیهای حاوی 30 میلیلیتر آبمقطر، غوطهور شدند و بهمدت 20 ساعت روی دستگاه شیکر (مدل KS260 digital، شرکت IKA، آلمان) دارای سرعت 120 به دور در دقیقه تکان داده شدند؛ بعد از آن سوق‌دهی الکتریکی محلول حاوی نمونهها با دستگاه هدایتسنج (مدل Cond 720، کمپانی WTW، آلمان) خوانده شد (هدایت الکتریکی اولیه). دلجوان گفت : دارای گذشت زمان یک رآکتور ۴هزار تنی ملامین کارگزاشتن و همچنین یک واحد ۲۰ هزار تنی سولفات آمونیوم به این مجتمع طولانی تر شد و شبیه واحد دیر باز ۲۰ هزار تنی هم یک واحد نو ۲۰ هزار تنی دیگر ساخته شد که اصلی ایجاد جمعی ۴۰ هزار بدن در سال سولفات آمونیوم به بزرگترین واحد تولیدکننده سولفات آمونیوم مرزوبوم تبدیل شد. مصرف سولفات پتاسیم می تواند به بهبود میزان تولید و کیفیت محصولات (رنگ، طعم و قابلیت انبارداری) امداد نماید.