این تغییرات هنوز این ماشین را تماما مطلوب رانندگی جاده نمیکند، البته نسبت به قبل دوچندان چابک تر شده و همچنین در ارتفاع تابستان میتوانید براحتی از کولر استفاده کنید، بدون این که مانند گذشته نگران بالا رفتن دمای آب موتور باشید. نظیر به کارگیری از رینگ و پیستون ریو و ارتقاء حجم موتور به ۱۵۰۰ سی سی ، همینطور به کارگیری از لوله های میانی اگزوز تیبا (قطر بیشتری و طراحی بهینه تر نسبت به اگزوز پراید) و در غایت به کار گیری از انباره عقب تیبا (قلاب ها و سر اگزوز می بایست به جهت نصب روی پراید پاره ای تغییر و تحول یابد) و … همینطور بایستی گفت که بخش اعظمی از افراد هستند که به دنبال شیوهای به جهت ایجاد صدا از اگزوز خودروی خویش هستند؛ بهترین راهحل برای این افراد را میتوان به کار گیری از هدرز در لحاظ گرفت، اما بایستی گفت هدرز نمیتواند صدای چندان بلندی ساخت کند، ولی به عبارتی صدای تولیدی و کم را می توان یکصدای خوشایند در نظر گرفت که نزد رانندگان بهویژه جوانان از مهم ویژهای برخوردار است. در هدرز برای هر سیلندر یک خروجی تعبیه شده است تا پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی را اساسی کمترین مقاومت در دیواره های مجرای خروجی از سیلندر خارج کند. همانطور که گفته شد، کارگزاشتن این قطعه یک امر آسان تلقی میشود، اما باید گفت طراحی که به جهت تولید قطعه هدرز پراید یورو 4 فولادی حرفهای گزینه به کارگیری قرار میگیرد، ساده نیست؛ در طراحی همین قطعه میتوان به صیقلی بودن آن اشاره کرد، همینطور باید گفت در ایجاد و طراحی هدرز پراید یورو 4 فولادی از فلزهایی چون فولاد، آلیاژهای متفاوت و استیل به کارگیری میشود، بهرهگیری از همین قطعه منجر میگردد که گازهای سوخته شده از احتراق، حیاتی فشار و در مدتزمان مقداری از موتور بیرون شود. هدرز را می توان یک جایگزین به جهت مانیفولد خروجی پیشرانه بهحساب آورد که به دلیل هزینهی بالایی که دارد، کاهش بوسیله خودروسازان مورد به کار گیری قرار میگیرد، البته از آن در طراحی ماشینهای اسپرت و مخصوص مسابقه به کارگیری میگردد و حتی ممکن می باشد شما در ماشینهایی که دسته بالایی دارند، همین قطعه را بهصورت فابریک بازدید کنید. هدرز پراید یورو 4 فولادی یک قطعه از اگزوز بهحساب میآید که می توان آن را جایگزین منیفولد چدنی فابریک موتور کرد که به دلیل طراحی بهتری که به جهت آن در نظر گرفتهشده، کمتر مصرف سوخت و بهبود توان خروجی موتور را در پی خواهد داشت. نصب این قطعه بر روی خودروهای شهری مرسوم وجود ندارد و اکثر وقتی بر بر روی خودرو شهری کارگزاشتن می‌شود که شخص مالک اتومبیل خواستار این مورد قضیه باشد، اما بعضی از شرکتهای خودرو مانند بنز، بی ام و آئودی و دیگر برندهای اینچنینی برای طراحی اتومبیلهای اسپرت خود، بهصورت فابریک از هدرز هدرز پراید انژکتوری به کارگیری میکنند. در تولید این جنس از استیل ضد زنگ ۳۰۴ حساس نحوه خم کاری ظریف به عمل گرفته شده میباشد که مهم ساختار یکنواخت خود، موجب خروج آسان تر گازهای آلاینده، افزایش قدرت و تنفس خوب تر پیشرانه ماشین می شود. چنانچه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در مورد هدرز تقویت پراید لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.