طراحی و اجرای آسانسورشرکت سازه سازان یزدان پاک در راستا تاسیسات مکانیکی وبرقی کار دیده گیری داشته،میتوان به اجرا وطراحی آسانسور های هوشمند از قبیل نفر بر وماشین بر وسرعتی وقدرتی ومکانیکی وکارگاهی وموقت وجرثقیل های ساختمانی اشاره کرد.اجرای تمامی سیستم ها اساسی استاندارد های اروپای غربی صورت میگیرد. ساختارشکنی بنا ای و ساختارشکنی غیرسازه ای. همین سازمان شعبه ای نیز در ایران دارد. طرز روزمزد: غالبا به جهت پروژه هایی استفاده می شود که متراژ زیادی ندارند و به جهت معلم فعالیت صرفه اقتصادی ندارد که بر مبنا متر مربع عمل کند، دستمزد فعالیت روزانه به جهت استاد عمل فن ای میان 3.500.000 تا 4.500.000 بازسازی ساختمان نی نی سایت ریال است. درصورتیکه ایده خاصی در ذهن خود به جهت چیدمان دکوراسیون دارید به هیچ عنوان نیازی به نگرانی نیست، چون قبل از شما اشخاص و مجموعه های زیادی دست به طراحی داخلی دکوراسیون خانه زده اند و شما می توانید اساسی تماشا مثال کارهای آن ها ایده بگیرید و اهمیت ترکیب ایده ها حیاتی خلاقیت و سلیقه خود طراحی جدیدی را کردار کنید. به گفته وفا ثابتی مثال دوم از واچینی نوسازی سبکی سردربیمارستان امام رضا (ع) میباشد که زمان اجرای خیابان بهار گزیده از بیمارستان امام رضا می بایست عقب نشینی داشته باشد و مهندس نوروزی مجدد سر در بیمارستان امام رضا را کلیدی به عبارتی مصالح بنا سبکی کرد. ساخت و ساز ساختمانها به معنای جان بخشیدن به مصالح داخل ساختمان پس از توقف کارایی ساختمان است. برهان ما برای اینکه مجدد چینی یا هز روش مرمتی دیگر مشخص و معلوم باشد همین است که بعد از مدتی که اثر در دورههای گوناگون نوسازی شود اثر یکدست می گردد و در این موقعیت نمیتوان قسمتهای نوسازی شده و قسمتهای مرمت نشده اثر را تشخیص داد. این ضریب برای پروژه های ساختمانی 5 الی 10 % است. شیوه کنترات: در اکثری از پروژه های ساختمانی پیمانکار بصورت کنترات (قیمت کلی) پروژه را انجام می دهد، ولی قیمتی که اعلام می شود نباید تفاوت چندانی اهمیت هزینه واحد آن کار داشته باشد. از دیگر فاکتورهای حیاتی در گزینش چیدمان دکوراسیون داخلی منازل پارتیشن بندی فضا در دکوراسیون می باشد که همین خصوصیت عمده مخصوص منزل هایی کلیدی متراژ بالاست که شما بایستی فضای گوناگون را پر کنید و قسمتهای پهناور را به نصیب های کوچک خیس و کاربردی تقسیم کنید، که اهمیت به کارگیری از پارتیشن بندی همین فعالیت به راحتی انجام میشود.