قبل از وصال آب به پمپ به جهت جلوگیری از گرفتگی پمپ ، آب از شیوه فیلترهایی که همانند سبد می نظیر برگ ها یا سایر موارد دیگر را جدا می کنند آن‌گاه آب از پمپ آب به سیستم فیلتر جایی که ذرات ریز مثل گرد و خاک از آب جدا می شوند ، می رسد. تمام استخرها مجهز به موتور الکتریکی می باشند که اهمیت پروانهای هست که آب را از دربین اسکیمرها و آب های کثیف مکش کرده و آن را به فیلتر منتقل می نماید و از طریق نازل های برگشتی به استخر باز می گرداند . فیلترها مخازنی از متاع پلاستیک یا فایبرگلاس هستند که می توانند شن ، ماسه یا خرده شیشه در آب را فیلتر کنند .هنگامی که آب از محفظه فیلتر عبور می کند به لوله خروجی پمپ وارد شده و به استخر گشوده می شود . همین استخرها طبق معمول ذیل لحاظ مرکز ها ورزشی بوده و از نظر عمق و طول آب و ترازو استخر متعدد می باشند . این استخرها می توانند نیز به رخ روباز و نیز به رخ سرپوشیده ساخته شوند . یکسری دسته کلر قابل دسترسی می باشد : dichlor ، کلر گازی، کلر مایع، هیپوکلریت لیتیوم ، trichlor . همین نوع استخرها همچنین اصلی بلوک های شروع مسابقه و تایمر برگه نمایش به جهت اعلام نتایج می باشند . از آنجایی که از همین نوع استخرها بیشتر حیاتی هدف ها درمانی استعمال می شود براین اساس شیرجه زدن در آنجا ممنوع می باشد. از آنجا که مهم تحویل سال شمسی جدید ارزش تمامی کالاها و خدمات ارتقاء پیدا می کند شما حساس بستن قرارداد قبل از عید می توانید در هزینه های خود صرفه جویی نمایید. یک مخزن یا بنا تصنعی آب میباشد که برای مقاصد تفریحی ، ورزشی یا این که تزیینی به کار گیری می شود . چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه ساخت استخر زمینی بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.