در تاسیسات تصفیه آب از هیدروکسید سدیم برای کنترل اسیدیته آب وهمچنین از میان بردن فلزات سنگین موجود در آب به کارگیری می کنند. همین ماده برای بالا بردن pH آب به کارگیری میشود. در مواردی از سدیم هیدروکسید برای تصفیه آب به کار گیری میشود. محلول آبی سدیم هیدروکسید خواص خورندگی شدیدی دارااست و حاوی تعداد متعددی یون هیدروکسیل است که هیدروکسیدهای فلزی نامحلول را از محلول های حاوی یونهای فلزی انقطاع می کند. همین ماده محلول در آب است، حیاتی حلالیت پایین در حلال های قطبی مانند اتانول و متانول NaOH و سایر حلال های غیر قطبی نامحلول است. همینطور به جای سدیم، ممکن هست یون های دیگری نظیر پتاسیم در درون ساختار باشند ولی از آنجایی که بخش اعظم فرمولاسیون های هم اکنون حاضر از سدیم استفاده می کنند، به همین دلیل هم در ساخت همین مواد، از سدیم هیدروکسید استفاده می شود. در حفاری، هیدروکسید سدیم گازها را خنثی می کند، ویسکوزیته مایعات حفاری را ارتقاء می دهد و مرجع یون هیدروکسیل برای کنترل pH است. سدیم هیدروکسید برای ایجاد بخش اعظمی از محصولات روزانه مثل کاغذ، آلومینیوم و پاک کننده های اجاق گاز و صابون و مواد شوینده به کارگیری می شود. هنگامی همین ماده جامد به آب اضافه شود، یونها از هم شناور می شوند و سبب ساز به یون های OH- مازاد در آب می شوند. استنشاق مکرر بخار هیدروکسید سدیم می تواند باعث به جراحت سدیم هیدروکسید پزشک مجللی همیشگی ریه شود. به طوری که یک محلول از هیدروکسید سدیم به دست آمد. تولید جهانی در سال 2004 تقریبا 60 میلیون تن بود، در حالی که 51 میلیون تن قبل از تولید سدیم هیدروکسید رسانا است برآورد شده بود. در سال 1998، ایجاد جهانی تمام حدود 45 میلیون بدن بود. اهمیت این حال، این سرطان ها به احتمال فراوان سبب هلاکت بافت و تشکیل اسکار می شوند، برخی گزارش ها نشان می دهد که سرطان مری می تواند سال ها پس از قرار گرفتن در معرض هیدروکسید سدیم که به میزان ای مقدار آن بالا بوده ساخت شود اما همین به همین مضمون‌ نمی باشد که هیدروکسید سدیم یک ادله سرطان است. اداره ایمنی و بهداشت رشته ای ایالات متحده (OSHA) راهبرد ها و محدودیت های مجاز در صنایع و امکانات را که مواد هیدروکسید سدیم مورد استفاده قرار می گیرند، در وب سایت OSHA قرار دیتا است. در فرمولاسیون های مختلف، ممکن هست تیم روغنی(آبگریز) ساختار تغییر تحول کند. به عبارتی طور که در بالا اشاره کردیم در زمان ایجاد کلر در روند کلرآلکانی یک فرآورده جانبی که سدیم هیدروکسید است ساخته میشود. همینطور در ایجاد صنعتی صابون ها از هیدروکسید سدیم در فرآیند اسپپونیک به کار گیری می شود. حدود 56 % از Sodium hydroxide ساخت شده به وسیله صنعت آیتم استفاده قرار می گیرند، 25٪ از آن در صنعت برگه به کار گیری می شود و در ایجاد نمک های سدیم و مواد شوینده، تهیه و تنظیم PH و سنتز آلی و همین در پروسه بایر ساخت آلومینیوم استعمال می شود، به طور عمده، عمده مواقع به عنوان یک محلول آبی مورد استعمال قرار می گیرد که باید مقدار قلیایی مخلوط را افزایش دهند یا این که به صورت اسید خنثی سازی شود.