فومیزه یا پی وی سی را به شکل های متعدد در صنعت دکوراسیون گزینه به کارگیری قرار می گیرند. ورقهای پی وی سی دارای ساختار، طرح ها، روکشها و رنگهای مختلفی قابل به کار گیری در صنعت ساختمان و دکوراسیون چسباندن ورق فومیزه داخلی خانه هستن. علاوه بر این ، تولید و تولید فومیزه ( ورق پی وی سی ) ، به میزان چوب طبیعی گرد و خاک ندارد. پیویسی فومیزه یا این که فوم پلی وینیل کلراید سخت، محصولی جدید می باشد و در سال های اخیر مهم مزایای رقابتی خود نسبت به چوب سهم عظیمی از بازار صنعت های چوب دنیا را به خویش اختصاص داده است. بنابر این قبل از تهیه و تنظیم آن نسبت به سایز آن داده ها حتمی را کسب کنید. سایز ورق ،ضخامت هم مسلما بر ارزش مطرح شده اثرگذار خواهد بود. این خصوصیت بر شالوده مقدار وزن قابل تحمل آن ارزیابی میشود. می توان گفت هر چقدر مقدار دشواری مرحله ورق بیشتر باشد کیفیت ورق نیز بالاتر است. در واقع پیچخوری ورق فومیزه، نشاندهنده مقدار مقاومت ورقها در نگهداشتن پیچ در طول مدت زمان است. همچنین پیچخوری و ماندگاری پیچ در ورق فومیزه سختتر به روش چشمگیری بهبود مییابد. به جهت آزمون پیچخوری ورق فومیزه میتوانید دارای استفاده از پیچ مخصوص یک‌سری نصیب گوناگون ورق را پیچ نمایید و تلاش نمایید تا پیچ را به صورت عمودی از آن خارج کنید. مقاومت بالای همین ورقهای فومیزه در برابر مواد شیمایی و نیز رخنه گردوغبار امکان به کارگیری از آن ها بهعنوان روکش مخازن آبکاری، اسیدی و قلیایی و یا این که روکش به جهت حفاظت از ماشینآلات صنعتی را فراهم میکند. همچنین این کالا در برابر مواد شیمایی همچون اسیدها و مواد قلیایی زیاد مقاوم است. همینطور در برابر مواد شیمیایی قاوم بوده و جذب آب ندارد. همچنین وجود دانسیته بالاتر که عامل دشواری مرحله اکثر است نیز موجب می شود که برش ورقها به صدق انجام شود و شکستگی و لبپر شدگی به شدت کاهش یابد. فومیزه را گاها اهمیت روکش های هایگلاس روکش می نمایند ، در جاهایی که نیز نیاز به عایق در برابر رطوبت بوده و اصلی نما می باشد از همین فومیزه به کارگیری می گردد. صفحه ها فوم پی وی سی ( فومیزه ) نیکی فقط سازگار اساسی گوشه و کنار زیست و قابل بازیافت است بلکه از نظر کاربر بی ضرر است چون اجزای اهمیت آن ترموپلاستیک PVC است. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه مهم ورق فومیزه تاپکو وب تارنما خود باشید.