در قوانین کنونی حقوقی مملکت ایران و برای ضمانت در زمانی که مرد قصد داشته باشد زن را جدایی دهد ( طلاق از طرف مرد )، حقوق و دستمزد مالی به جهت زن در لحاظ گرفته شده است، از گونه همین حق و حقوق و دستمزد می قدرت به مهریه اشاره کرد که زن می قدرت آن را در هر وقتی مطالبه و التماس کند. در واقع مهریه به تیتر یک پشتوانه و تضمین برای زوجه در لحاظ گرفته می شود و از مهمترین حقوق یک زن به شمار می آید از این رو داشتن اطلاعات صحیح از آن به جهت هر زن و مردی ضروریست. قوانین کشورهای غربی، درباره ی مهریه و تضمین مالی ازدواج، شامل تنصیف دارایی زوج ( تعلق نیمی از دارایی های مرد به زن )، است. مطابق ماده ۲۱ قانون طرز اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، «انتقال فرآورده به دیگری به هر نحو به وسیله مرهون دارای انگیزه گریز از ادای دین به نحوی که باقی باقیمانده اموال به جهت پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی جايگاه شش یا جزای نقدی متساوی نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود و در صورتی که منتقلالیه مهم دانش به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم سهیم جرم است. مراجعه به نماینده قانونی جهت حل اختلافات حقوقی امری مرسوم و آیتم توجه است. راحله امیری متخصص و مشاور در دعاوی خانواده، حقوقی، کیفری، ملکی، دعاوی ثبتی و چک در استان تهران می باشد و اساسی کل قوانین حقوقی پیدایش شناخت کامل دارد و می تواند گونه های پروندههای حقوقی و حقیقی شما را در کوتاهترین زمان و حساس کمترین هزینه به موفقیت به سرانجام برساند. شایسته است زوجین به جهت مسائل مربوط به مهریه خویش از یک نماینده قانونی متخصص در همین زمینه کمک جویند. تعیین مهریه در عقد دائم از شروط اضطراری جهت صدق عقد نیست و سوای تعیین مهریه هم عقد درست است. از طرفی مقدار و مقدار مهریه هم بایستی کاملا معلوم و مشخص و معلوم باشد. در واقع عندالمطالبه بودن مهریه به معنای همین هست که مقدار مهریه انتخاب شده و زن صاحب آن میشود، اما مطالبه و پرداخت آن به زوجه مشروط به همین می باشد که زوج قدرت مالی به جهت پرداخت آن را داشته باشد و زوجه هم بتواند آن را به ثابت برساند. مهرالسنه: در واقع مهر السنه، همان مهریه حضرت فاطمه .س. هر کدام از این دو نوع مهریه نیز شرایط و احکام منحصر به فرد به خویش را وکیل انلاین مهریه دارند.