و اهمیت دستور کنتاکت خود به صورت یک کنترل کننده ON و off کار می کند. جاذبه فنر محدوده را می توان طوری تنظیم کرد که در فشار آیتم نیاز یا مقدار نقطه گزینش شده فشرده شود. به جهت فهم و شعور خوبتر میتوان نمونه زد که به جهت تعیین پرشرسوییچ جداکثر فشار موجود در سیستم را می بایست تحلیل کرد بعد از همین تراز میتوان پرشر سوییچی را تعیین کرد که در همین محدوده و رنج کاری فعالیت میکند. به طور مثال درصورتیکه پرشر سوئیچ اساسی رنج ۰… سوئیچ پروسه کارایی فشار در سیستم را مانیتور میکند و زمانی که فشار به میزان ست شده میرسد که همین دستگاه طی یک مراحل که همین روند مهم اعتنا به دسته سوئیچ متفاوت است، به شکل یک دکمه الکتریکی دستور را ارسال میکند. سوئیچ فشار یک ولوم به جهت تهیه دارد که با استفاده از آن می اقتدار دامنه کارایی سوئیچ فشار را تهیه و انتخاب کرد. در سوئیچ های فشار الکترونیکی و دیجیتال از استرین گیج به جای بوردن یا این که دیافراگم به کار گیری می کنند. همین مقیاس و کالیبره شده به واکنش سوئیچ در یک نقطه تنظیم شده یاری میکند. آن‌ها باید اساسی هر جریان آب برابر یا این که بیش از حد تخلیه یک سر آبپاش فعال شوند. سوئیچ ها باید اهمیت اتصال فشار male NPT برای اتصال به شیر در دست گرفتن زنگ از سیستم آبپاش “مرطوب” ، به گوشه و کنار واسطه سیستم “خشک” یا این که به یک پیش فشار یا این که دریچه تخلیه متصل شوند. پرشر سوییچ های می بایست بر روی سیستم آبپاش حساس اتصال همانطور که در نقشه ها نشان داده شده میباشد و یا همانطور که در اینجا معین است کارگزاشتن شود. جهت اطلاع ار طرز اتصال برق و سیم کشی پرشر سوئیچ می توانید این مقاله رو مطالعه کنید. پرشر سوئیچ های دانفوس سری KP قابلیت اتصال مستقیم به موتور تک فاز AC و یا کارگزاشتن در مدار در دست گرفتن موتور های DC یا موتور های بزرگ AC را دارا می باشند. و مخازنی که پایین فشار میباشند را نگهداری می کنند. سوئیچ های خودکارRESET زمانی که فشار فرآیند به زیر آستانه دستگاه می رسد به طور اتوماتیک سوئیچ فشار کم را تهیه و تنظیم کرده، در حالی که واحه هایRESET نمی توانند مجددا، سوئیچ های فشار کم را تا هنگامی که دکمه RESET، فشار دیتا شود تهیه و تنظیم کنند. برای اشخاصی که هر دسته نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در آیتم چگونگی استعمال از پرشر سوئیچ تولید ایران ، شما احتمال دارد می توانید حساس ما در صفحه وب تماس بگیرید.