پیستون فوق العاده داغ می شود و بایستی این گرما را به طور اثر گذار دفع کند. این حلقه ها اساسی رخنه کوچکی شکسته شده اند که به آنان امکان کارگزاری و برداشتن بر روی پیستون را می دهد. این به تیتر یک طرح تقسیم بندی شده شناخته می شود. این عبور گاز از پیستون و داخل میل لنگ به عنوان دمنده شناخته می شود و برای مراقبت فشرده سازی می بایست به دستکم برسد. میله اتصال جهت سیلندر که این نیرو بر روی آن فعالیت می کند به تیتر طرف رانش شناخته می شود و نیز پیستون و نیز دیواره سیلندر در همین منطقه دچار سایش بیشتری می شوند. در روی پیستون سوراخی برای قرار گرفتن گژن پین جهت اتصال به شاتون تعبیه شده است.جهت ارتقا قدرت و جاذبه خودرو از یک‌سری سیلندر و پیستون در ماشین استفاده می کنند. روغن به طور مداوم یا از سوراخ های میله های اتصال یا این که جت های نصب شده در میل لنگ به دیواره های سیلندر پاشیده می شود. همانطور که می دانید ، پیستون اتومبیل داخل سوراخ های ایجاد شده در داخل بلوک سیلندر ( بوش سیلندر ) ، بالا و پایین می رود و این حرکت طولی پیستون داخل سیلندر ، توسط شاتون به حرکت چرخشی تبدیل شده و به میل لنگ دیتا می شود. شاتون این نیرو را به میل لنگ منتقل می نماید و این حرکت خطی به نیروی چرخشی تبدیل می شود. این فشار بیرونی از خاصیت فنری رینگ ها ناشی می شود ، ولی در زمان احتراق با فشار گاز پشت رینگ ها که آنها را محکم خیس به دیواره سیلندر فشار می دهد ، کامل شدن می شود. اندازه شکاف عمودی پیستون،نشان دهنده میزان ارتجاعی بودن آن است.حالت ارتجاعی بیش از میزان پیستون سبب لرزش و تکان بسیار پیستون در سیلندر می شود و نیز آن را از وضعیت با خویش خارج می کند.در چنین حالتی نشتی گاز از حاشیه های پیستون،افزایش یافته روغن سوزی موتور مضاعف خیس می شود. چنانچه شما هر گونه سوالی در ارتباط حساس چه جایی و طریق به کارگیری از رینگ پیستون 206 tu5 دارید، می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.