یکی از شیوه های کنترل انبساط پیستون ارتقاء ترانه دفع گرما از کف پیستون است . در همین حالت به محض روشن شدن موتور ، در اثر انبساط حرارتی پیستون ، بدنه پیستون به جداره داخلی سیلندر فشار وارد می نماید و منجر گیر نمودن پیستون در درون سیلندر می شود. فلز اینوار آلیاژ فولاد نیکل دار هست که از 36% نیکل ، 8/63% آهن ، 2/0 بهینه سازی سایت کربن تشکیل می شود.این آلیاژ در حرارت های زیاد حیاتی انبساط یه خرده است و لذا از انبساط پیستون آلومینیومی جلوگیری می کند. در صورتی که روانکار صحیح و استاندارد و مطلوب موتور را استفاده کنید، از فشار آوردن بیهوده به موتور و نگهداشتن آن در دورهای بالا به جهت مدت طولانی بپرهیزید، از دنده معکوسهای ناگهانی که سبب تولید تنش شدید در اجزا می‌گردد بپرهیزید و سیستم خنککاری (فن و رادیاتور و کولانت و ترموستات و واترپمپ) را بهصورت آراسته در دست گرفتن کنید، مطمئن باشید که اجزای داخلی موتور و بهخصوص پیستون و شاتون و رینگ پیستون و گژنپین عمری مضاعف طولانی خواهند داشت. حلقه های چدن نشکن از نظر اقتصادی و کارایی برای موتورهای حیاتی عملکرد بالا مناسب هستند. حلقه چسباندن وقتی رخ می دهد که رینگ، خواص ارتجاعی خویش را از دست داده است، پیستون در باطن سیلندر به سختی حرکت می کند و روغن به مقدار مناسب تقسیم نمی شود. یکی از عارضه ها روغن ریزی اتومبیل فساد شاتون است. درباره تسمه تایم و دلایل پاره شدن تسمه تایم و راههای خودداری از آن میتوانید اینجا را بخوانید. درباره کارکرد حلقه پیستون میتوانید اینجا را بخوانید. هنگامی همین رینگ پیستون ها فرسوده شوند، بازده موتور کمتر پیدا می کند. آلومینیوم کانادایی پس از آزمون به طریق اسپکتروفتومتری، قالبگیری شده و در وزنهای یکسان و در بعد ها ظریف کلیدی تلرانس 0/005 میلیمتر ماشینکاری ظریف می شود و آن گاه به شیوه سرد روکشکاری قلع انجام می شود، سرانجام اینکار پیستونی اصلی ابعاد دقیق بوده که بر اثر حرارت تغییر سایز نمی دهد روکش قلع سبب کمتر اصطکاک و خوردگی شده و طول عمر پیستون را ارتقا پیستون خودرو تبریز پیستون زدن موتور می دهد. پیستون از آلیاژ آلومینیوم ساخته می شود (آلیاژ آلومینیوم مخلوطی از آلومینیوم و فلز های دیگر است)،زیرا فلز سبکی است.وزن هر پیستون در حدود 450/0 کیلو گرم (1پوند)است.دامنه یا این که نصیب ذیل پیستون را می تراشند تا هم وزن آن کمتر یابد و نیز جا به جهت وزنه های تعادل میل لنگ گشوده شود. شمع ، این مخلوط را کلیدی جرقه ای کوچک منفجر می کند و انرژی حاصل، موجب حرکت پیستون به پایین می شود. تاج ، حیطه ای میباشد که مستقیماً اصلی گازهای احتراق داغ در تماس است و دوچندان داغ می شود. یکی از از شاخصهای بررسی عملکرد کارکرد موتور تحلیل عیوب پیستون و استراتژی برای برطرف شدن آن است، در ادامه قصد داریم که به همین مطالب اساسی بپردازیم تا در صورتی که این مشکلات به جهت شما پیش آمده میباشد بتوانید به راحتی آن را برطرف یا این که وقتی که به تعمیرگاه مراجعه میکنید بتواند دیتاها درستی را به تعمیرکار ارائه دهید تا خلل حل شود.