به جهت نمونه همین سیستم در مراکزی همچون خزانه ها، اداره جات و ساختمان هایی که مجهز به سیستم حرارتی مرکزی می باشند گزینه استفاده قرار می گیرند و می توان در پشت بام همین مدل مرکز ها برج خنک کننده را تماشا نمود. به هر مقدار همین قدرت برودتی فراتر باشد پتانسیل دستگاه در کاهش دمای آب خوب تر قیمت برج خنک کننده کوچک خواهد بود. 2. شکستن آب در اسپری باعث کمتر دمای آب اول ورودی به دستگاه می شود. این سیستم ها به خواسته خنک سازی و کاهش دمای آب داغ، از متد تماس مستقیم هوا و آب بهره میگیرد. در آغاز قرن بیستم ، او‌لین مثال های برج خنک کننده مهم استفاده از کاهش دما در اثر تبخیر اختراع شد . در حقیقت شرکت تولید کننده برج خنک کن همین توان را به جهت خود محفوظ می داند که نیاز هر خریداری اهمیت هر دارایی ای را بتواند تامین نماید. شرکت همیورا از کمپانی های بزرگی می باشد که اهمیت پیشرفت تکنولوژی توانسته به دانش ایجاد سیستم های دوچندان پیشرفته و به روز دست یابد و ماشین آلاتی را ایجاد کند که در بخش های صنعتی و نیمه صنعتی آیتم به کارگیری قرار می گیرند. امروزه سعی ایجاد کنندگان همین می باشد که رشته هایی اساسی صدای ناچیز و بازدهی بالا ایجاد کنند. در این مدار به ادله این‌که مدار بسته می باشد آب حیاتی هوا در رابطه وجود ندارد و به این برهان تبخیر نمی گردد و این عامل سبب می شود از حجم آن چیزی قلیل نشود. کنترلکننده سطح آب دارای استفاده از دریچه ها یا سوییچ شناور، تراز مناسب آب داخل برج را مراقبت می نماید و آن را به طور مرتب تهیه و تنظیم می کند. خنک کننده ها از کاربردهای بی شماری برخوردار می باشند و همان طور که در بالا هم ابلاغ شد به عنوان یک گونه مبدل می باشند که برودت آیتم نیاز به جهت سیستم های مختلف را تامین می کنند. ساختمان اصلی قرار می گیرند و هوا کلیدی استعمال از فن ها و مکانیزم های حرکت اجباری یا این که مکانیسم های گردش آزاد به جو منتقل می شود . در واقع به ابلاغ ساده فارغ از جور برج خنک کننده و یا این که جنست بدنه، وظیفه اهمیت کولینگ تاور خنک کردن آب دارای تماس دائمی کلیدی هوای آزاد و ساخت درصد مقداری تبخیر می باشد. کارایی کولینگ تاور خشک به‌این شکل می باشد که آب گرمی که وارد سیستم شده میباشد وارد بخش کویل فن دار می شود و در قسمت داخلی کلیدی تماس اساسی تراز ویژه که لوله های فلزی از محصول مس و استیل می باشند قرار می گیرد، در این دسته خنک کننده گرمای محل ورود در مدار بسته به سطح خارجی کویل رخنه می نماید و آنگاه بعد از روند نفوذ حرارتی در فی مابین آب و تراز خارجی کویل هوا در تماس کلیدی کویل قرار می گیرد و باعث سوق دهی حرارتی در در بین سطح خارجی کویل و جریان هوا می شود.