حتمی به ذکر میباشد لیست فروشندگان پیشنهادی در انتها مقاله، همواره اصلی اسامی معتبرترین موسسات خوشنام و اساسی سابقه فعال در راستا فروش کربنات پتاسیم به روزرسانی کربنات پتاسیم دامی میشود. شایان ذکر است که از ساخت کل K2CO3 در دنیا ۹۰% آن برای تولید کود مورد استفاده قرار می گیرد و این کود، پتاسیم مورد نیاز گیاهان را به جهت سالم ماندن و رویش مناسب فراهم می کند. کربنات پتاسیم به جهت کمتر اسیدیته نوشیدنی ها و نگهداری رنگ آن ها مورد به کارگیری قرار می گیرد. بنابراین، یک مبدل گاز ترش یا شیرین برای بازیابی گرمای معقول و کمتر نیازهای گرمای سیستم درج شده است. همین ادغام را در کیسهها و یا بستههای 25 کیلوگرمی و یا پکهای یک کیلویی عرضه میکنند. مخلوط اخیر حساس حرارت دادن به آب، دی اکسید کربن و کربنات پتاسیم تجزیه می شود. آن‌گاه هیدروکسید پتاسیم حیاتی دی اکسید کربن (CO2) برای بدست آوردن بیکربنات پتاسیم (KHCO3) تیمار می شود. در این نحوه مخلوطی از کلرید پتاسیم، کربنات منیزیم یا اکسید منیزیم و دی اکسید کربن تحت فشار قرار می گیرند که منجر تشکیل نمک مضاعف، KHCO3 · گریدهای متمایز از کربنات پتاسیم تولید می شود و در سراسر عالم گزینه استفاده قرار می گیرد. کربنات پتاسیم گرید صنعتی به عامل داشتن فلزات سنگین نظیر آرسنیک می تواند به جهت انسان سرطان زا باشد. کربنات پتاسیم آلمانی به عامل داشتن میزان مرغوب بودن خوب در دو گرید خوراکی و صنعتی در بازار کشور‌ایران طرفداران زیادی دارد. فرایند در سال 1828 گسترش دیتا شد. این ماده محتوای چربی کاکائو را کاهش داده و انحلال پذیری آن را در مایعات ارتقا می دهد بدین ترتیب یاری می کند کاکائو کمتری در محصولات استفاده شود و راهی به جهت صرفه جویی در دستور پخت کیک و کلوچه هاست. همین ماده یک ترکیب دارای برای فرآوری قلیایی کاکائو، غنی سازی رنگ و طعم، کاهش طعم تلخ، کمتر محتوای چربی و بهبود ادغام آن اصلی مایعات است. در تولید کود شیمیایی در کشاورزی کربنات پتاسیم بعنوان بهبود دهنده پرورش گیاهان و محافظ آب خاک می باشد. این ماده همچنین به تیتر پتاس، خاکستر مروارید، نمک تارتار، کربنات پتاس و نمک کرم چوب شناخته می شود. امروزه به خصوصیت های حیاتی این ماده مثل توان آن در انتشار گرما (اگزوترمیک) تکیه می کنند، و همین منجر می شود کربنات پتاسیم به عنوان یک آب شیرین کن اثرگذار واقع شود.