[ad_1]

دانشکده علوم دریایی و جوی دانشگاه میامی روزنسیل. “گزارش جدید سفید سازی مرجان را در سراسر قرن جاری در سراسر جهان پیش بینی می کند.” ScienceDaily. ScienceDaily ، 20 نوامبر 2020 .

دانشکده علوم دریایی و جوی دانشگاه میامی روزنسیل. (2020 ، 20 نوامبر) گزارش جدید سفید سازی مرجان را در سراسر قرن جاری در سراسر جهان پیش بینی می کند. ScienceDaily. در 20 نوامبر 2020 ، از www.sciencedaily.com/releases/2020/11/201120132615.htm بازیابی شده است

دانشکده علوم دریایی و جوی دانشگاه میامی روزنسیل. “گزارش جدید سفید سازی مرجان را در سراسر قرن جاری در سراسر جهان پیش بینی می کند.” ScienceDaily. www.sciencedaily.com/releases/2020/11/201120132615.htm (قابل دسترسی در 20 نوامبر 2020).

[ad_2]

منبع: khabar-erfan.ir