به گزارش خبرگزاری عجم از کرج، سیدکامل تقوی نژاد، معاونت گسترش مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، معالجه و تدریس پزشکی، ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس کالج علوم پزشکی البرز دارای اشاره فرایند مثبت استان البرز در در دست گرفتن شیوع کرونا ویروس، گفت: همین استان کلیدی مشکلات بسیاری در حوزه بهداشت و درمان مواجه است، البته برنده شد روند شیوع کرونا را کنترل کرده و از حیث تعداد فوتی جزو موفقهای کشور باشد. معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و تدریس طبابت بیان کرد: ارتقاء زیرساختهای بهداشت و معالجه استان البرز از گزاره افزایش تختهای بیمارستانی در دستورکار قرار گرفته است. طراحی یک تخت بیمارستانی به مدل ای می باشد که برای مراقبت، استراحت و بهبودی بیمار در بیمارستان یا این که خانه محیطی پایدار، ایمن و راحت را در اختیار وی قرار دهد. تخت بیمارستانی دستی تهیه و تنظیم کمتری نسبت به تخت های برقی دارا‌هستند و اغلب فقط تنظیم سر یا این که پا را شامل می شوند فارغ از این که تهیه و تنظیم طول تخت را شامل بیمارستان تخت جمشید کرج، البرز شوند. تعداد تخت های بیمارستانی در سال ۱۳۵۷ حدود ۵۶ هزار تخت بوده است این عدد در سال ۱۳۹۲ به ۱۱۱ هزار و ۸۷۹ تخت و در سال گذشته همین تعداد به ۱۴۶ هزار و ۲۰۰ تخت فعال رسیده است. وی دارای بیان این‌که بخش اعظمی از مشاغل در مرحله مملکت در پی شیوع کرونا ویروس مبتلا جراحت شدند، افزود: حدود 4.5 میلیون نفر در جمهوری اسلامی ایران زیر تاثیر کرونا قرار گرفته و همین ویروس به دست آوردن و کار، معیشت و زندگی آن‌ها را تحت شعاع قرار داده است. حدود 4.5 میلیون نفر در کشور‌ایران ذیل تاثیر کرونا قرار گرفته و همین ویروس کسب و کار، معیشت و زندگی آنها را پایین شعاع قرار دیتا است. تأثیر تخت فعال بر فرمول به ادله تغییر و تحول کاربری دایم یا موقت (تعمیرات) آیتم تحلیل قرار گرفت که سبب می شد بعضی تختها از چرخه کار بیرون شوند. در صورتی که شما هر نوع سوالی در ارتباط اهمیت چه جایی و روش استعمال از تخت بیمارستان به انگلیسی دارید، می توانید مهم ما در برگه وب تماس بگیرید.